Wojewódzki Urz±d Pracy
ul. Wólczańska 49, £ód¼
tel.: +48 (42) 632-01-12
Centrala - tel.: +48 (42) 633-44-52