Urząd Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 104,
    90-004 Łódź
tel.: +48 (42) 638-40-00
fax: +48 (42) 638-40-04
  uml@uml.lodz.pl
  www.uml.lodz.pl