:: AGENCJE / BIURA ::
   
         alfabetycznie

Biuro ubezpieczeń
ul. Trenknera 27
91-474 £ód¼
tel. (0-42) 655-01-16
kom. 0506-112-204
http://dobreubezpieczenie.
republika.pl
 

Agencja ubezpieczeniowa
ul. Kolińskiego 31
91-848 £ód¼
tel. (0-42) 656-46-99

Agencja ubezpieczeniowa
ul. Gimnastyczna 79
94-128 £ód¼
tel. (0-42) 640-40-41

Agencja ubezpieczeniowa
PZU i PZU Æycie SA
ul. Mielczarskiego 3
91-067 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-52

Agropolisa
al. Ko¶ciuszki 80/82
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 637-49-38

Allianz Polska
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 £ód¼
tel. (0-42) 676-21-02

Allianz Polska
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 £ód¼
tel. (0-42) 676-21-02

Allianz Æycie Polska
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 £ód¼
tel. (0-42) 676-21-02

Alte Leipziger Hestia
ul. Piotrkowska 89
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 639-73-48

Alte Leipziger Hestia
ul. Æeligowskiego 32/34
90-643 £ód¼
tel. (0-42) 632-89-35

Altnap
ul. Ksiźænej Kingi 14
90-345 £ód¼
kom. 0-602 729-155

Amplico Life
ul. Piotrkowska 146
90-063 £ód¼
tel. (0-42) 639-88-22

Anex
ul. Przybyszewskiego 163
93-120 £ód¼
tel. (0-42) 643-80-99

Artpol
ul. Plantowa 9 lok. 15
91-104 £ód¼
tel. (0-42) 652-60-29

Atena
ul. Wólczańska 128/134
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-60-68

Awa
ul. Limanowskiego 166
91-027 £ód¼
tel. (0-42) 612-12-43

Biuro ubezpieczeń i turystyki
Okrźgowego Zespo³u Dzia³alno¶ci Gospodarczej PZM
ul. Traugutta 5
90-106 £ód¼
tel. (0-42) 633-55-03

Centralna Agencja Ubezpieczeniowa
ul. Piotrkowska 171/173
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-11-16

Cigna
ul. Kilińskiego 16
90-210 £ód¼
tel. (0-42) 632-28-78

Cigna Stu
ul. Wólczańska 128/134
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 630-65-95

Commercial Union
ul. Sterlinga 27/29
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 631-99-20

Commercial Union Polska
pl. Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-10

Compensa SA
ul. Radlińskiej 7 lok. 18
91-849 £ód¼
tel. (0-42) 656-49-19

Compensa SA
ul. Wigury 15
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 636-64-36

Daewoo
al. Ko¶ciuszki 99
90-436 £ód¼
tel. (0-42) 636-42-78

Egida
ul. Narutowicza 26
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 633-24-03

Energo-Asekuracja
ul. Gdańska 80
90-113 £ód¼
tel. (0-42) 630-38-97

Ergo Hestia
ul. Narutowicza 60
90-131 £ód¼
tel. (0-42) 631-95-08

Ergo Hestia
ul. Æeligowskiego 32/34
90-643 £ód¼
tel. (0-42) 630-25-95

Ergo Hestia
ul. Æeligowskiego 32/34
90-643 £ód¼
tel. (0-42) 632-89-35

Europa
ul. Wigury 21
90-319 £ód¼
tel. (0-42) 637-05-01

Europartner
ul. Grunwaldzka 33
91-337 £ód¼
tel. (0-42) 611-60-12

Filar
ul. Wróblewskiego 18
93-578 £ód¼
tel. (0-42) 684-74-84

Filar
ul. Zgierska 110/120
91-303 £ód¼
tel. (0-42) 654-58-54

Gaja
al. Ko¶ciuszki 101
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-03-13

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
al. Ko¶ciuszki 71
90-436 £ód¼
tel. (0-42) 636-55-71

Generali Æycie
al. Ko¶ciuszki 71
90-436 £ód¼
tel. (0-42) 636-55-71

Gerling Polska
ul. Piotrkowska 233
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 637-71-65

Global
ul. Piotrkowska 194
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 636-86-17

Graæan
ul. Jaracza 3
90-264 £ód¼
tel. (0-42) 632-43-99

Grün
ul. Ma³a 5 lok. 6
90-615 £ód¼
tel. (0-42) 630-10-70

Gwarant
ul. £±czna 28
93-166 £ód¼
tel. (0-42) 682-02-98

Ha³aj Wies³aw
ul. Piotrkowska 204/210 lok. 160
90-369 £ód¼
tel. (0-42) 636-52-97

Heros
pl. Wolno¶ci 10
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-14-05

Heros-Life
pl. Wolno¶ci 10
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-15-82

Hestia Insurance
ul. Æeligowskiego 32/3,
90-643 £ód¼
tel. (0-42) 630-25-95

Inter-Polska
ul. Moniuszki 6
90-111 £ód¼
tel. (0-42) 636-72-17

JBJ Agencja Ubezpieczeniowa
ul. Piotrkowska 192/4
93-368 £ód¼
tel. (0-42) 636-93-38

K & K
ul. Struga 17
90-609 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-08

Konzeption
ul. Tuszyńska 29
93-011 £ód¼
tel. (0-42) 640-23-09

Konzeption II
ul. Limanowskiego 77
91-317 £ód¼
tel. (0-42) 651-32-99

Konzeption II £ód¼
al. Ko¶ciuszki 123
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-07-85

Marex II
ul. gen. Sowińskiego 35,
91-485 £ód¼
tel. (0-42) 616-82-62

Mikropol
ul. Pó³nocna 21
91-420 £ód¼
tel. (0-42) 630-18-40

Nationale-Nederlanden Polska
ul. Gdańska 40
90-730 £ód¼
tel. (0-42) 630-76-31

Nationwide
ul. Piotrkowska 89 lok. 12a
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-76-79

Neo Studio
ul. Rewolucji 1905r. 44 lok. lok. 103
90-213 £ód¼
tel. (0-42) 632-09-43
fax (0-42) 632-09-43
kom. 0-502 545-352
http://www.warta.pl

Nika
ul. gen. Sierakowskiego 2/8
01-042 £ód¼
tel. (0-42) 653-11-27

Paktoma
ul. Æeromskiego 46
90-626 £ód¼
tel. (0-42) 634-02-49

Partner
al. Mickiewicza 10
90-050 £ód¼
tel. (0-42) 639-93-54

Perfect
ul. Sienkiewicza 65
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 633-22-87

Progres -
Biuro po¶rednictwa ubezpieczeniowego
al. Ko¶ciuszki 40
90-427 £ód¼
tel. (0-42) 636-97-41
fax (0-42) 636-78-99
kom. 0-501 029-437
http://progres.lodzonline.com

Rekompensata
ul. POW 25
90-248 £ód¼
tel. (0-42) 632-48-58

Rentier
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 £ód¼
tel. (0-42) 676-20-71

Romex
ul. Piotrkowska 66
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-32

Rozax
ul. Wólczańska lok. 63
£ód¼
tel. (0-90-60) 42

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK
ul. Wólczańska 55/59
90-608 £ód¼
tel. (0-42) 632-37-51

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur Æycie
al. Ko¶ciuszki 93
90-436 £ód¼
tel. (0-42) 637-07-07

Trans-Kor
ul. Kosmonautów 10 lok. 56
93-540 £ód¼
tel. (0-42) 681-67-87

TUW
pl. Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 633-54-53

Ubezpieczenia od A do Z
ul. Szpitalna 10
93-235 £ód¼
tel. (0-42) 631-96-29

Uniwers BKM
ul. Kilińskiego 31
£ód¼
tel. (0-42) 656-49-99

Us³ugi ubezpieczeniowe
ul. Smocza 11/15
93-520 £ód¼
tel. (0-42) 681-43-73

Versus
ul. Gdańska 91/93 pok. bud. E
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-05-51

Virtus
ul. Ciesielska 6a lok. 5
91-308 £ód¼
kom. 0-602 681-573

Walbed
ul. Ksiźæy M³yn 14
90-345 £ód¼
kom. 0-604 368-719

Warta
ul. Piotrkowska 147/149
90-440 £ód¼
tel. (0-42) 637-04-81

Warta
ul. Zachodnia 47 lok. I
91-066 £ód¼
tel. (0-42) 640-60-97

Warta
ul. Sarmacka 17
93-320 £ód¼
tel. (0-42) 646-55-55

Warta
ul. Wersalska 47/75
91-212 £ód¼
tel. (0-42) 652-37-00

Warta
pl. Wolno¶ci 2
90-265 £ód¼
tel. (0-42) 640-12-67

Warta
ul. Piotrkowska 99
90-950 £ód¼
tel. (0-42) 633-16-04

Warta
ul. Jana 7/9
95-200 £ód¼
tel. (0-42) 213-07-73

Zoriana
ul. Narutowicza 93a lok. 3
90-139 £ód¼
tel. (0-42) 679-55-57

Zurich
ul. Piotrkowska 89
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-43-43

 

 

:: AGENCI ::
alfabetycznie


Adami
al. kard. Wyszyńskiego 25
94-048 £ód¼
tel. (0-42) 645-32-15

Adami
al. kard. Wyszyńskiego 102
94-050 £ód¼
tel. (0-42) 689-80-51

Adamski Krzysztof
al. Ko¶ciuszki 1
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 631-19-79

Agent ubezpieczeniowy Warta
ul. Pojezierska 2/6
90-502 £ód¼
tel. (0-42) 653-99-49Bart³omiejczyk Marek
ul. Ko³owa 2 lok. 67
93-142 £ód¼
tel. (0-42) 641-89-84

Bazela Wanda
ul. Panoramiczna 11
93-411 £ód¼
tel. (0-42) 640-20-93

Bernaciak Paula
ul. Zak³adowa 56
92-402 £ód¼
tel. (0-42) 670-61-26

Bernasiński Lech
ul. Æeromskiego 52
90-626 £ód¼
tel. (0-42) 632-82-80

Borowiak M.
ul. Elsnera 8
92-504 £ód¼
tel. (0-42) 684-68-38

Caban Barbara i Mariusz
al. Mickiewicza 15a
90-443 £ód¼
tel. (0-42) 633-74-08

Cichomski A.
ul. Kilińskiego 60
90-118 £ód¼
tel. (0-42) 632-76-92

Fisiak Bogdan
ul. Pomorska 16
91-416 £ód¼
tel. (0-42) 633-13-63

Górecki Pawe³
ul. Bartoka 57
92-533 £ód¼
tel. (0-42) 673-81-96Jab³ońska Boæenna
ul. Potulna 12 lok. 11
93-319 £ód¼
tel. (0-42) 646-07-07

Jaworski M.F.
ul. Piechura lok. 2
£ód¼
tel. (0-94-27) 42

Karbowiak Ryszard
ul. Zachodnia 47
91-066 £ód¼
tel. (0-42) 654-01-97

Karbowiak Ryszard
ul. Armii Krajowej 32
94-046 £ód¼
tel. (0-42) 686-13-29

K³ys Andrzej
ul. Prusa 2
91-315 £ód¼
tel. (0-42) 654-35-60

Ko¶mider Wanda
al. Pi³sudskiego 113a
92-332 £ód¼
tel. (0-42) 674-84-78

Krzemień Anna
ul. gen. Jaros³awa D±browskiego 53
93-177 £ód¼
tel. (0-42) 643-44-17

Kubiakowie Janina i Miros³aw
ul. Gimnastyczna 79
94-128 £ód¼
tel. (0-42) 688-56-93

Kuku³a Life
al. Pi³sudskiego 135 lok. 25
92-318 £ód¼

Lewandowski Rados³aw
ul. Pabianicka 50
93-513 £ód¼
kom. 0-692 625-2l

Lipnicki Dariusz
ul. Gorkiego 11 lok. 9
92-525 £ód¼
tel. (0-42) 673-35-42

Majewska Aleksandra
ul. Zachodnia 89
90-402 £ód¼
kom. 0-604 788-105

Majewski Maciej
ul. Zachodnia 70 pok. III p.
90-403 £ód¼
tel. (0-42) 630-27-90

Marchwiński Zdzis³aw
ul. Kopernika 60
90-553 £ód¼
tel. (0-42) 636-67-66

Marciniak Janusz
ul. Zmienna 11 lok. 10
91-719 £ód¼
tel. (0-42) 656-26-31

Marcinkiewicz Norbert
ul. Grabieniec 18
91-149 £ód¼
kom. 0-502 934-345

Marczak Marzena
ul. Wrze¶nieńska 67/69 lok. 46
91-045 £ód¼
tel. (0-42) 653-01-78

Matuszak Katarzyna
al. Politechniki 27
93-557 £ód¼
kom. 0-602 197-234

Michalak Dorota
ul. Granitowa 4 lok. 21
93-321 £ód¼
kom. 0-501 139-924

Nowak Wies³aw
ul. Zgierska 124/140
91-495 £ód¼
kom. 0-501 590-377

Olejniczak Dorota
ul. Rzgowska 315 lok. 19
93-338 £ód¼
tel. (0-42) 645-71-75

Pabore Miros³awa
ul. mjr. Hubala 1 lok. 11
94-049 £ód¼
tel. (0-42) 687-33-55

Pźkala Mariola
ul. Piotrkowska 26
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 633-32-54

Piaszczyk Jerzy
ul. Romera 14
91-165 £ód¼
tel. (0-42) 656-06-47

Pietrzykowski Bogumi³
ul. Wileńska 59
94-016 £ód¼
tel. (0-42) 686-92-15

P³uæka Stanis³aw
ul. Tuszyńska 87
93-368 £ód¼
tel. (0-42) 646-44-88

Rajczak Ewa, Warta
ul. Ęwiklińskiej 22
92-508 £ód¼
tel. (0-42) 673-42-92

Renc Boæena
ul. Przybyszewskiego 99
93-126 £ód¼
kom. 0-601 214-838

Sachajko Aleksandra
ul. Poznańska 17/19 lok. 17
90-334 £ód¼
kom. 0-501 359-321

Strawiak Marian
ul. Klonowa 8
91-037 £ód¼
tel. (0-42) 653-11-27

Szczepanek Danuta
ul. Nastrojowa 14/46
91-496 £ód¼
tel. (0-42) 658-48-48

Urbaniak S³awomir
ul. Babickiego 12 lok. 48
64-056 £ód¼
tel. (0-42) 686-68-03

Walczak Krystyna
ul. Szczź¶liwa 2
91-493 £ód¼
tel. (0-42) 659-41-11

Walczak Krystyna i Miros³aw
ul. Szczź¶liwa 2
91-493 £ód¼
tel. (0-42) 659-41-11

Warszawa Ma³gorzata
ul. Rzgowska 311 lok. 2
93-338 £ód¼
tel. (0-42) 640-90-89

Wrzesiński Tomasz
ul. Baczyńskiego 58
91-170 £ód¼
tel. (0-42) 656-07-34

Zabielski Marian
ul. Przyszkole 17 lok. 25
93-552 £ód¼
tel. (0-42) 684-09-58

Zarźbski Dariusz
ul. Plantowa 1
91-104 £ód¼
tel. (0-42) 655-91-50

Zarzycka Katarzyna
ul. Tatrzańska 54/56 lok. 30
93-219 £ód¼
tel. (0-42) 642-47-85

Æurak Beata
ul. Elsnera 23
92-504 £ód¼
tel. (0-42) 671-01-43