Ważne telefony


POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
STRAŻ MIEJSKA 986

Telefon zaufania policji kryminalnej +48 (42) 651-50-07
Telefon antynarkotykowy +48 (42) 650-06-14
Przestępstwa gospodarcze, korupcja +48 (42) 635-21-80

Wydział Ruchu Drogowego +48 (42) 665-25-00

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
- Łódź Północ tel.: +48 (42) 675-18-31, +48 (42) 674-34-35
- Łódź Południe tel.: +48 (42) 675-17-31, +48 (42) 681-27-77
- Centrum tel.: +48 (42) 675-14-31

POGOTOWIE GAZOWE 992, tel.: +48 (42) 674-66-95
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994, tel.: +48 (42) 678-35-46
POGOTOWIE DŹWIGOWE 982, tel.: +48 (42) 674-87-66, +48 (42) 674-40-41

Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.: +48 (42) 638-49-49
POMOC DROGOWA 96-36, +48 (42) 631-17-20

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (Łódź, ul. Marmurowa 4) tel.: +48 (42) 656-78-42

INFORMACJE:
PKP Łódź-Kaliska 94-36
PKP Łódź-Fabryczna 94-36
PKS 93-16, +48 (42) 631-97-06
MPK 0-800 168-034, +48 (42) 672-13-17
LOT +48 (42) 633-48-15
INFORMACJA CELNA tel.: +48 (42) 638-82-10
BIURO NAPRAW TELEFONÓW 96-96