Sądy


Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Piotrkowska 135,
90-434 Łódź tel.: +48 (42) 636-28-96

Sąd Apelacyjny
Prezes, sekr.
pl. Henryka Dąbrowskiego 5,
90-249 Łódź
tel.: +48 (42) 678-34-93
www.lodz.sa.gov.pl


Sąd Apelacyjny
IV Wydział wizytacji i doskonalenia kadr, sekr.
pl. Henryka Dąbrowskiego 5,
90-249 Łódź
tel.: +48 (42) 678-91-95

Sąd Apelacyjny
III Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, sekr.
pl. Henryka Dąbrowskiego 5, 90-249 Łódź
tel.: +48 (42) 678-42-27

Sąd Apelacyjny
II Wydział karny , sekr.
pl. Henryka Dąbrowskiego 5,
90-249 Łódź
tel.: +48 (42) 678-36-78

Sąd Apelacyjny
I Wydział cywilny , sekr.
pl. Henryka Dąbrowskiego 5,
90-249 Łódź
tel.: +48 (42) 678-17-71

Sąd Okręgowy
pl. Henryka Dąbrowskiego 5,
90-921 Łódź
tel.: +48 (42) 678-96-77
www.lodz.so.gov.pl

 • I Wydział Cywilny
  tel./fax: +48 (42) 678-32-12

 • II Wydział Cywilny
  tel./fax: +48 (42) 678-18-29

 • III Wydział Cywilny Odwoławczy
  tel./fax: +48 (42) 678-24-95

 • IV Wydział Karny
  tel./fax: +48 (42) 678-27-45

 • V Wydział Karny Odwoławczy
  tel./fax: +48 (42) 678-62-07

 • VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  tel./fax: +48 (42) 678-40-93

 • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  ul. A. Kościuszki 107/109
  tel./fax: +48 (42) 637-59-39

 • VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Wólczańska 18
  tel./fax: +48 (42) 638-05-40

 • IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Wólczańska 18
  tel./fax: +48 (42) 638-05-50

 • X Wydział Gospodarczy
  tel./fax: +48 (42) 632-12-26

 • XI Wydział Wizytacyjny
  tel./fax: +48 (42) 678-24-22

 • XII Wydział Cywilny Rodzinny
  tel./fax: +48 (42) 678-20-01

 • XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Skierniewicach
  ul. Reymonta 12/14,
  96-100 Skierniewice
  tel./fax: 833-39-78

 • XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Sieradzu
  Al. Zwycięstwa 1,
  98-200 Sieradz
  tel/fax: 827-13-20 wewn. 20

 • XV Wydział Karny z siedzibą w Sieradzu
  Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz
  tel./fax: 827-13-20 wewn. 212

 • XVI Wydział Penitencjarny
  i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  z siedzibą w Sieradzu
  Al. Zwycięstwa 1,
  98-200 Sieradz

SĄD REJONOWY
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-42-00

Sąd Rejonowy
XI Wydział rodzinny i nieletnich
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-19

:: Sąd Rejonowy
XIV Wydział rodzinny i nieletnich
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-82

Sąd Rejonowy
XIII Wydział rodzinny i nieletnich
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-17

Sąd Rejonowy
XV Wydział rodzinny i nieletnich
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-16

Sąd Rejonowy
XII Wydział rodzinny i nieletnich
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-24-68

Sąd Rejonowy
X Wydział karny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-40-82

Sąd Rejonowy
IX Wydział karny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-40-07

Sąd Rejonowy
VIII Wydział karny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-26-18

Sąd Rejonowy
VII Wydział karny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-26-12

Sąd Rejonowy
VI Wydział karny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-18

Sąd Rejonowy
V Wydział cywilny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-22-94

Sąd Rejonowy
Dawny "Dom parti" siedziba PZPRów
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-42-00

Sąd Rejonowy
III Wydział cywilny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-25-81

Sąd Rejonowy
IV Wydział cywilny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-22-95

Sąd Rejonowy
II Wydział cywilny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-24-67

Sąd Rejonowy
I Wydział cywilny
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-24-83

Sąd Rejonowy
Egzekucja należności sądowych
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-47-08

Sąd Rejonowy
Wiceprezesi, sekr.
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-26-16

Sąd Rejonowy
Prezes
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-18-72

Sąd Rejonowy
Sekcja aresztowa
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 636-93-83

Sąd Rejonowy
XVII Wydział pracy
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-24-02

Sąd Rejonowy
Sekcja wykonania orzeczeń kolegiów ds. wykroczeń
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 684-91-89

Sąd Rejonowy
XXI Wydział gospodarczy rejestrowy
ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź
tel.: +48 (42) 630-48-89

Sąd Rejonowy
XX Wydział ksiąg wieczystych
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź
tel.: +48 (42) 632-09-28

Sąd Rejonowy
XIX Wydział gospodarczy
ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź
tel.: +48 (42) 630-51-21

Sąd Rejonowy XVI
Wydział pracy
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: +48 (42) 637-24-85

Sąd Rejonowy XVIII
Wydział gospodarczy
ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź
tel.: +48 (42) 630-52-00