"A.M.H" S.C.
£ód¼ 93-570 ul. al. W³ókniarzy 290
tel. (042) 6482915

"Agroma"
£ód¼ 91-024 ul. Duńska 1
tel. (042) 6529420 w. 154

AK Serafin S.C. P.H.U.
£ód¼ 90-519 ul. Gdańska 131/133
tel. (042)6369208, fax. 6369206

"Aral Service Center"
£ód¼ 91-303 ul. Zgierska 104
tel. (042) 6546115, fax. 6546083

"Aral Service Center"
£ód¼ 93-571 ul. W³ókniarzy 266
tel. (042) 6371827, fax. 6371960

"Aral Service Center"
£ód¼ 90-329 ul. Pi³sudskiego 73
tel. (042) 6761602, fax. 6761862

"Baj" S.C.
£ód¼ 92-103 ul. Brzezińska 28/32
tel. (042) 6567121

"BP Express" Sp. z.o.o.
£ód¼ 93-281 ul. Rydza-¦mig³ego 15

"BP Express" Sp. z.o.o.
£ód¼ 93-570 ul. W³ókniarzy 253
tel. (042) 6362483

"BP Express" Sp. z.o.o.
£ód¼ 93-338 ul. Rzgowska 252
tel. (042) 6409346, fax. 6409346

Chlewicki Zdzis³aw Stacja Paliw
£ód¼ 93-239 ul. Karola 3

Chlewicki Zdzis³aw Stacja Paliw
£ód¼ 92-230 ul. Pi³sudskiego 162
tel. (042) 6842378, fax. 6842378

Chlewicki Zdzis³aw Stacja Paliw
£ód¼ 93-559 ul. Jasień 20/28
tel. (042) 6842378

Chlewicki Zdzis³aw Stacja Paliw
£ód¼ 93-228 ul. Wedmanowej 4
tel. (042) 6491467

Chlewicki Zdzis³aw Stacja Paliw
£ód¼93-438 ul. Demokratyczna 117

"Conoco Poland" Sp. z.o.o. nr. 12 "Jet"
£ód¼ 93-540 ul. Pabianicka 59a
tel. (042) 6485252, fax. 6485223

"Conoco Poland" Sp. z.o.o. nr. 29 "Jet"
£ód¼ 92-332 ul. Pi³sudskiego 82
tel. (042) 6762070, fax. 6762080

"Conoco Poland" Sp. z.o.o. nr. 40 "Jet"
£ód¼ 91-848 ul. Inflancka 37/39
tel. (042) 6599769, fax. 6599769

"Cosmocar" S.C. P.P.H.U.
£ód¼ 93-505 ul. Cieszyńska 17
tel. (042) 6487160

"Esso" S.C.
£ód¼ 93-457 ul. Pabienicka 274
tel. (042) 6801598

"Fortex" P.H.U.
£ód¼ 91-848 ul. Inflancka 37
tel. (042) 6573724

Firma Handlowo-Us³ugowa
£ód¼ 91-402 ul. Strykowska 7
tel. (042) 6781455

P.H.U.
£ód¼ 91-348 ul. ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus 70/72
tel. (042) 6512568

"Interoil" S.C.
£ód¼ 91-203 ul. Traktorowa 109
tel. (042) 6558579

"Interoil" S.C.
£ód¼ 93-193 ul. £źczycka 11/13
tel. (042) 6402834

"Interoil" S.C.
£ód¼ 92-318 ul. Pi³sudskiego 135
tel. (042) 6741868

"Interpetrol" P.P.H.U.
£ód¼ 94-247 ul. Solec 3/5
tel. (042) 6500834

F.H.U.
£ód¼ 03-311 ul. Rzgowska 66a
tel. (042) 6845193, fax. 6845193

P.P.H.U. Stacja Paliw
£ód¼ 91-848 ul. Inflancka 53
tel. (042) 6577545

£ódzka Spó³dzielnia Mleczarska Stacja Paliw
£ód¼ 94-251 ul. Om³otowa 12
tel. (042) 6514719

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 90-349 ul. Tymienieckiego 16
tel. (042) 6840581

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 92-412 ul. Rokicińska 156
tel. (042) 6744491

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 91-073 ul. W³ókniarzy 199
tel. (042) 6644363

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 93-348 ul. Tylna 7
tel. (042) 6404017

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 91-366 ul. Okulickiego 4a
tel. (042) 6588728

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 94-111 ul. Obywatelska 121
tel. (042) 6864990 w. 320

"Oktan" P.P.H.U.
£ód¼ 94-103 ul. Elektronowa 8
tel. (042) 6863914

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 1261
£ód¼ 93-505 ul. Cieszyńska 17
tel. (042) 6487160

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 1263
£ód¼ 91-071 ul. Ogrodowa 14
tel. (042) 6324897

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 1357
£ód¼ 92-013 ul. Pomorska 292
tel. (042) 6795008

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 1511
£ód¼ 93-231 ul. Tomaszowska 60
tel. (042) 6492195

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 264
£ód¼ 93-486 ul. Pabianicka 126
tel. (042) 6844662

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 360

£ód¼ 91-041 ul. Lutomierska 143
tel. (042) 6516957

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 395
£ód¼ 93-438 ul. Demokratyczna 125
tel. (042) 6464668

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 459
£ód¼ 90-010 ul. Tuwima 7
tel. (042) 6328653

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 540
£ód¼ 93-272 ul. al. Rydza-¦mig³ego 43
tel. (042) 6438494

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 541
£ód¼ 91-222 ul. Szczecińska 20
tel. (042) 6528996

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 659
£ód¼ 93-106 ul. Kilińskiego 200
tel. (042) 6845401

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 662
£ód¼ 94-104 ul. Obywatelska 181b
tel. (042) 6868141

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 714
£ód¼ 91-432 ul. Wojska Polskiego 65
tel. (042) 6570146

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 775
£ód¼ 91-855 ul. £agiewnicka 63
tel. (042) 6574750

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 9
£ód¼ 91-402 ul. Strykowska 7
tel. (042) 6781455

54. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 90
£ód¼ 93-313 ul. Przybyszewskiego 327
tel. (042) 6492060

Polski Koncern Naftowy Orlen SA Stacja Paliw nr. 91
£ód¼ 91-348ul. ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus 70/72,
tel. (042) 65123568

"Preem Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-531 ul. Strykowska 208
tel. (042) 6598898

"Ropal" S.C. P.H.U.
£ód¼ 90-126 ul. Wźglowa 12a
tel. (042) 6782581, fax. 6782851

"Shell Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 93-110 ul. Przybyszewskiego 92
tel. (042) 6830522, fax. 6830522

"Shell Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 90-231 ul. D±browskiego 133
tel. (042) 6493394, fax. 6493490

"Shell Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 93-121 ul. Czźstochowska 38/52
tel. (042) 6749484, fax. 6749484

"Shell Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-129 ul. Traktorowa 14/72
tel. (042) 6405568, fax. 6405569

Stacja Paliw nr. 663
£ód¼ 91-073 ul. Naftowa 7/g
tel. (042) 6343549

Stacja Paliw nr. 1
£ód¼ 91-342 ul. Zb±szyńska 5
tel. (042) 6515110

Stacja Paliw nr. 3
£ód¼ 94-250 ul. Æniwna 4/8
tel. (042) 6515960 w. 19

Stacja Paliw nr. 4
£ód¼ 91-342 ul. Swojska 4

"Statoil Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-446 ul. Zgierska 65
tel. (042) 6160266, fax. 6160311

"Statoil Polska" Sp. z o.o. nr. 264
£ód¼ 93-478 ul. Pr±dzyńskiego 1/3
tel. (042) 6844232, fax. 6848416

"Statoil Polska" Sp. z o.o. nr. 270
£ód¼ 93-036 ul. Przybyszewskiego 199/205, 93-036
tel. (042) 6494194, fax. 6494162

"Statoil Polska" Sp. z o.o. nr. 284
£ód¼ 92-332 ul. Pi³sudskiego 177
tel. (042) 6767948, fax. 6767949

"Statoil Polska" Sp. z o.o. nr. 291
£ód¼ 93-317 ul. Rzgowska 211
tel. (042) 6453593, fax. 6460066

"Statoil Polska" Sp. z o.o. nr. 396
£ód¼ 91-073 ul. W³ókniarzy 202
tel. (042) 6308006, fax. 6308007

Stacja Paliw P.H.U.
£ód¼ 91-336 ul. Gliniana 10
tel. (042) 6519544, fax. 6519544

Stacja Paliw
£ód¼ 90-554 ul. £±kowa 24
tel. (042) 6371195

Stacja Paliw
£ód¼ 93-126 ul. Przybyszewskiego 99
tel. (042) 6814485

"Æegota" S.C.
£ód¼ 93-120 ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. (042) 6724090, fax. 6763920