:: OCHRONA MIENIA ::
     
     (alfabetycznie)

 

"Argo" S.C. Agencja Ochrony Osób i Mienia
ul. Próchnika 43, 90-712 £ód¼
tel. (042) 632-81-52

"Atos" Sp. z o.o.
ul. Widzewska 14, 92-229 £ód¼
tel. (042) 674-11-09, fax. (042) 674-11-09

"Kobra" Biuro Ochrony Mienia i Osób
ul. £agiewnicka 54/56, 90-463 £ód¼
tel. (042) 640-61-15
kobra@kobra.pl
http://www.kobra.pl

"Securitas Polska" Sp. z o.o. Filia
ul. Senatorska 21, 93-192 £ód¼
tel. (042) 684-83-23, fax. (042) 681-92-28
http://www.securitas.com.pl

"Ajax-Security" Firma Ochrony i Us³ug Detektywistycznych
ul. Grodzieńska 4/8 m. 42, 94-016 £ód¼
tel. (042) 686-15-44

"Ajax-Security" Firma Ochrony i Us³ug Detektywistycznych
ul. Wólczańska 45/47, 90-608 £ód¼
tel. (042) 630-27-09, fax. (042) 639-72-71

"Alert Security" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 13, 90-038 £ód¼
tel. (042) 676-75-62, fax. (042) 676-73-06

"Argus" S.C. Agencja Ochrony
ul. Piotrkowska 173, 90-447 £ód¼
tel. (042) 636-00-63, fax, (042) 636-00-63

"Arjan" Agencja Ochrony Mienia
ul. Morgowa 9, 91-223 £ód¼
tel. (042) 652-05-92, fax. (042) 652-05-92

"Asekurant" Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Agencja Ochrony Mienia
ul. Szczecinska 48/58, 91-222 £ód¼
tel. (042) 675-33-59

"Asekurant" Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Agencja Ochrony Mienia
ul. Syrenki 11 m. 5, 91-496 £ód¼
tel. (042) 658-23-27

"AWT" S.C.
al. Pi³sudskiego 84 p. 506, 92-318 £ód¼
tel. (042) 674-62-78

Barszczak Janusz Agencja Ochrony Mienia
ul. Maratońska 85 m. 18, 94-007 £ód¼
tel. (042) 687-01-99

"Bespol" S.C. Agencja Ochrony Mienia
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 £ód¼
tel. (042) 640-54-77, fax. (042) 640-54-77

"BRE Services Assistance" Sp. z o.o.
ul. Zawiszy 8/10, 91-824 £ód¼
tel. (042) 640-67-48

"Complex" Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe
ul. Lipowa 15/17, 90-743 £ód¼
tel. (042) 632-04-11

"Cza-Ta" Przedsiźbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Oddzia³
ul. Piotrkowska 55, 90-417 £ód¼
tel. (042) 636-88-24

"Dempsey" Sp. z o.o.
ul. Pomorska 18, 90-202 £ód¼
tel. (042) 630-21-02, fax. (042) 633-44-30

"Detektyw" Biuro Ochrony Mienia
al. Ko¶ciuszki 115/73, 90-441 £ód¼
tel. (042) 636-82-86, fax. (042) 636-82-86

"Dwójka L&F" S.C. Ochrona Osób i Mienia
ul. £±kowa 29/151, 91-362 £ód¼
tel. (042) 636-73-23

"Edmar" S.C. Agencja Detektywistyczna Biuro Ochrony Mienia
ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 £ód¼
tel. (042) 636-77-46, fax. (042) 636-77-46

"Eskort" Agencja Ochrony
ul. Kilińskiego 12, 90-209
tel. (042) 632-97-60, fax, (042) 632-97-60

"Eskorta" Biuro Ochrony Mienia i Osób
al. Pi³sudskiego 135 lok. 119, 92-318 £ód¼
tel. (042) 676-06-29, fax. (042) 676-06-29

"Falck Ochrona" Sp. z o.o. Oddzia³
ul. Milionowa 2, 93-034 £ód¼
tel. (042) 683-12-96, fax. (042) 683-12-97

"Grot" Agencja Ochrony
ul. £±kowa 9, 90-228 £ód¼
tel. (042) 636-26-04, fax. (042) 636-26-04

"Group 4 Polska" Sp. z o.o.
ul. Wigury 21, 90-319 £ód¼
tel. (042) 637-26-47, fax. (042) 637-29-70

"Grupa Ochrona" S.C. Agencja Us³ugowo-Handlowa
ul. Suwalska 29, 93-176 £ód¼
tel. (042) 640-32-76, fax. (042) 640-32-76

"Halkaj" Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Biuro Ochrony Mienia
ul. Pó³nocna 27/29, 91-420 £ód¼
tel. (042) 633-36-23

"Impel" SA Oddzia³
al. Politechniki 22/24, 92-512 £ód¼
tel. (042) 682-61-41, fax. (042) 684-42-65

"Jurys" Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270 pok. 1420, 90-361 £ód¼
tel. (042) 681-18-11, fax. (042) 681-19-11

Kokoszka Grzegorz Biuro Ochrony Mienia
ul. Kasprzaka 7/9, 91-083 £ód¼
tel. (042) 654-34-09

"Komandos-£ód¼" Sp. z o.o.
ul. Brze¼na 3, 90-303 £ód¼
tel. (042) 637-61-85, fax. (042) 637-12-96

"L. K." Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Leszek Krzepicki
ul. Kilińskiego 12, 90-209 £ód¼
tel. (042) 630-64-36

"Major" Biuro Ochrony
ul. Szolc-Rogozińskiego 6/10, 93-503 £ód¼
tel. 0-601 290-565

"Mar-Pol" Sp. z o.o. Ochrona Mienia
ul. Marysińska 47/49 m. 2, 91-850 £ód¼
tel. (042) 657-67-58


"Mikmar" S.C. Przedsiźbiorstwo
Ochrony Mienia
ul. Przybyszewskiego 195/205,
93-120 £ód¼
tel. (042) 641-87-94 w. 316

"MTN" S.C. Regionalne
Centrum Monitoringu
ul. Piotrkowska 182, 90-062 £ód¼
tel. (042) 636-99-55,
fax. (042) 637-79-56

Ostrowski P. Ziemnicki J. S.C. Przedsiźbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Ochrony Mienia
ul. Traugutta 14, 90-107 £ód¼
tel. (042) 633-82-79

"Ovo" Sp. z o.o. Ochrona Mienia i Osób
ul. Obywatelska 128, 94-103 £ód¼
tel. (042) 689-96-35

"Patrona" Agencja Detektywistyczna Zdzis³aw Wawrzkowicz
ul. Wólczańska 66, 94-045 £ód¼
tel. (042) 633-30-82, fax. (042) 633-30-82

"PBK Ochrona" SA Region Centralny
al. Ko¶ciuszki 63, 90-950 £ód¼
tel. (042) 636-65-95, fax. (042) 636-65-95

"Pretor" S.C. Agencja Ochrony
Osób Mienia
ul. Piotrkowska 270, 90-361 £ód¼
tel. (042) 681-77-23, fax. (042) 681-77-23

"Redux" Agencja Ochrony
ul. £agiewnicka 118, 91-471 £ód¼
tel. (042) 617-12-20

Regionalny Zwi±zek Pracodawców Agencji Ochrony Osób Mienia i Us³ug Detektywistycznych Oddzia³ Regionalny
ul. Piotrkowska 173, 90-425 £ód¼
tel. (042) 636-00-63

"Riposta" Ochrona Mienia Janusz Basa
ul. Obywatelska 128, 94-103 £ód¼
tel. (042) 689-96-35

"Riposta" Stacja Monitorowania Elæbieta Jab³ońska
ul. Obywatelska 128, 94-104 £ód¼
tel. (042) 689-96-35

"Rosmen" Agencja Ochrony Mienia i Osób Les³aw Rosa
ul. Piotrkowska 94, 90-103 £ód¼
tel. (042) 639-86-87

"Sampol" S.C. Przedsiźbiorstwo Przemys³owo-Handlowo-Us³ugowe
ul. Rewolucji 1905 r. 57/59, 90-216 £ód¼
tel. (042) 630-27-70, fax. (042) 630-27-70

"Securitas C.I.T." Sp. z o.o. Filia
ul. £±kowa 3/5, 93-192 £ód¼
tel. (042) 684-83-23

"Security" Agencja Ochrony Osób i Mienia Andrzej Lichański
ul. Gdańska 112, 90-508 £ód¼
tel. (042) 636-32-99 w. 258

"Security" Ogólnopolska Agencja Detektywistyczna
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 £ód¼
tel. (042) 636-08-49, fax. (042) 636-08-49

"Servo" S.C.Biuro Ochrony Mienia i Osób
ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 £ód¼
tel. (042) 636-15-18, fax. (042) 636-15-18

"Sfinks" S.C. Agencja Ochrony Mienia
ul. Kopernika 56/60, 90-553 £ód¼
tel. (042) 637-14-65 w. 181

"Skorpion" Agencja Ochrony
ul. Piotrkowska 270, 90-361 £ód¼
tel. (042) 681-02-11 w. 288

"Skorpion Security" Sp. z o.o. Agencja Ochrony Oddzia³
ul. Wróblewskiego 16/18, 93-378 £ód¼
tel. (042) 684-75-19, fax. (042) 684-75-19

"Solid Security" Sp. z o.o. Agencja Ochrony Osób i Mienia Filia
ul. Traugutta 25, 90-113 £ód¼
tel. (042) 633-73-72, fax (042) 632-59-48

"Straænk" S.C. Biuro Ochrony Mienia i Osób
al. Pi³sudskiego 135, 92-318 £ód¼
tel. (042) 674-86-93, fax. (042) 674-86-93

"Suiss-Pol-Garda" Sp. z o.o. Zak³ad Pracy Chronionej
ul. Wiźckowskiego 20, 90-722 £ód¼
tel. (042) 632-81-17

"¦wiatowid" Us³ugowa Spó³dzielnia Oddzia³ Po³udnie
ul. B³ońska 15, 93-564 £ód¼
tel. (042) 681-18-49

"¦wiatowid" Us³ugowa Spó³dzielnia Oddzia³ Pó³noc
ul. Okopowa 6, 91-843 £ód¼
tel. (042) 640-62-55

"¦wiatowid" Us³ugowa Spó³dzielnia Zak³ad Pracy Chronionej
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 £ód¼
tel. (042) 632-10-75, fax. (042) 633-56-49

"Tigor Korporacja" SA Przedsiźbiorstwo Ochrony i Us³ug Specjalnych "Inter-Cerber"
ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 £ód¼
tel. (042) 637-69-79, fax. (042) 637-27-64

"Tom-Sekret" Sp. z o.o. Agencja Ochrony Tomasz Derkacz
ul. Piotrkowska 94, 90-103 £ód¼
tel. (042) 633-78-75, fax. (042) 633-78-75

"Trezor" Biuro Ochrony Mienia Jaros³aw Bieliński Andrzej Skuballa
ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 £ód¼
tel. (042) 648-66-43, fax. (042) 648-66-43

"Union-Protect" Ochrona Mienia i Osób Grzegorz Kysiada
ul. Kilińskiego 187, 90-348 £ód¼
tel. (042) 674-37-72 w. 205

"Wart-Serwis" Sp. z o.o. Oddzia³
pl. Komuny Paryskiej 6 pok. 310, 90-007 £ód¼
tel. (042) 632-86-34 w. 126

"Wohl" Sp. z o.o. Agencja Ochrony "Secura"
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 £ód¼
tel. (042) 636-46-81

"Woy" S.C. Ochrona Osób Mienia
ul. Duńska 3/5, 91-204 £ód¼
tel. (042) 655-85-38, fax. (042) 652-28-38

"Yard" S.C. Przedsiebiorstwo Handlowo-Us³ugowe
ul. Kasprzaka 7/9, 91-083 £ód¼
tel. (042) 632-82-40