:::: FUNDACJE
::::


Fundacja Badań Archeologicznych
im. K. Jażdżewskiego
pl. Wolności 14, 91-425 Łódź
tel. (042) 632-97-14

Funacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (042) 632-59-91, fax. (042) 630-27-81

Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź
tel. (042) 688-98-96,
fax. (042) 688-98-96

Fundacja na Rzecz Postępu i Rozwoju
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

ul. Więckowskiego 13, 90-735 Łódź
tel. (042) 632-71-18

Fundacja na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel. (042) 632-26-51,
fax. (042) 630-17-41

Fundacja Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź
tel. (042) 636-04-20,
fax. (042) 636-04-20

Fundacja Promocji Gospodarczej
ul. Piotrkowska 249/251, 90-456 Łódź
tel. (042) 637-61-32

Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej
Centrum Szkolenia
ul. Rewolucji 1905 r. 21, 90-206 Łódź
tel. (042) 637-26-37

Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego
ul. Traugutta 12, 90-113 Łódź
tel. (042) 632-85-79,
fax. 632-85-79

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. (042) 632-90-89,
fax. (042) 632-00-41

"Firex" Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej
Zakład Szkoleniowo-Usługowy "Fundpoż"
pl. Komuny Paryskiej 6 pok. 303,
90-007 Łódź
tel. (042) 630-59-97,
fax. (042) 630-59-97"Harnam" Fundacja Kulturalna
ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź
tel. (042) 630-47-68,
fax. (042) 633-89-82

"Inkubator" Fundacja
ul. Piotrkowska 143, 90-434 Łódź
tel. (042) 633-16-55,
fax. (042) 633-87-13

"Inkubator" Fundacja Centrum
Transferu Technologii
ul. Piotrkowska 143, 90-434 Łódź
tel. (042) 637-23-75

Instytut Lecha Wałęsy
Zespół d/s Samorządu
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. (042) 636-89-06,
fax. (042) 636-89-06

Międzynarodowa Fundacja Kobiet
ul. Więckowskiego 31 m. 21, 90-727 Łódź
tel. (042) 632-33-59,
fax. (042) 632-33-59

"Nasza Szkoła" Fundacja Oświatowa
ul. Zbaraska 19, 93-212 Łódź
tel. (042) 643-22-16

"Omega" Fundacja
ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź
tel. (042) 633-13-63,
fax. (042) 632-02-76

"Oskar" Fundacja Samorządu Studentów Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego
ul. Piotrkowska 96, 90-103 Łódź
tel. (042) 632-85-24

Ośrodek Zdrowia Światowej
Fundacji Pomocy
ul. Stary Rynek 2, 91-438 Łódź
tel. (042) 655-39-87

Polska Fundacja Promocji Kadr
ul. Rzgowska 26/28, 93-172 Łódź

"Polska Sztuka Użytkowa" Związek
Polskich Artystów Plastyków
Zarząd Łódzki
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. (042) 632-49-52

"Ratujmy Ziemię" Fundacja
Zielonych Filia

ul. Piotrkowska 49, 90-413 Łódź

"Serdeczny Gest" Fundacja
Niewidomych i Słabo Widzących
Grzegorz Lipiński
ul. Żwawa 13, 93-429 Łódź
tel. (042) 680-11-55,
fax. (042) 680-11-55

"Uwolnienie" Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym
ul.Bolesława Chrobrego 16, 91-464 Łódź
tel. (042) 640-62-40,
fax. (042) 640-62-40

Fundacja Studiów Europejskich
Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź
tel. (042) 637-50-47,
(042) 637-05-86

Fundacja Szkolna
ul. Nawrot 12, 90-060 Łódź
tel. (042) 632-43-36,
fax. (042) 632-43-36