Łódź, przez 50 powojennych lat nazywano polskim Hollywoodem, "Hollyłodzią", stolicą polskiego filmu. Tu powstało najwięcej wysoko budżetowych realizacji, tu zlokalizowano przemysł pracujący dla filmu, tu było olbrzymie zaplecze usługowe, rzesze wysokiej klasy specjalistów.

 

STUDIA FILMOWE
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych
ul. Kilińskiego 210
tel.:(42) 684-09-45

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi istnieje na rynku filmowym ponad pół wieku. Z nazwy została powołana do życia 29 grudnia 1949 roku z zadaniem kontynuowania działalności w dziedzinie filmu oświatowego zapoczątkowanej w roku 1946 w krakowskim Instytucie Filmowym i w Wytwórni Filmów Naukowych Marty i Karola Marczaków w Żyrardowie. Od roku 1994 firma nosi nazwę: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych. Jest ulokowana na terenie 0,8 ha w centrum Łodzi, w pobliżu zbiegu ulic Kilińskiego i Przybyszewskiego, od 55 lat pod tym samym adresem.
Dorobek Wytwórni (5 tysięcy filmów, z których około 70% jest dostępne w ofercie Archiwum) obejmuje rożne obszary tematyczne. Najbardziej znaczące to filmy przyrodnicze, biologiczne, filmy o sztuce, filmy dla dzieci i dokumenty społeczne. Największe sukcesy odnieśliśmy w dziedzinie filmu przyrodniczego i biologicznego (pionierzy: Karol Marczak i Włodzimierz Puchalski, następnie: Józef Arkusz, Bolesław Bączyński, Aleksandra Jaskólska, Stanisław Kokesz, Remigiusz Ronikier, Ryszard Wyrzykowski - "Pan Rysio"). Aktualnie realizują filmy i programy przyrodnicze: Zbigniew Bączyński, Jerzy Bezkowski, Barbara Bartman-Czecz, Roman Dębski.
www.wfo.com.pl
Łódzkie Centrum Filmowe
ul. Łąkowa29,
tel.:(42) 639-56-01

Opus Film
ul. Łąkowa 29
9-554 Łódź
tel.: (42)636-70-59
http://www.opusfilm.com/
   SZKOŁY FILMOWE
  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna i. Leona Schillera w Łodzi ["Filmówka"]

http://www.filmschool.lodz.pl/