:: Wynajem samochodów
osobowych ::

"Malex" Zdzis³aw Wasilewski
£ód¼ 93-478 ul. Burtowa 32
tel. (042) 680-01-71

"Bischop"
£ód¼ 33-314 ul. Rzgowska 266
tel. (042) 646-92-83, fax. (042) 640-15-98

"As-Auto" Andrzej Skonieczko
£ód¼ 93-465 ul. Dubois 108
tel. (042) 680-09-99, fax. (042) 680-09-99

"BMS" Marzena Banasiak-Marciak
£ód¼ 93-558 ul. Obywatelska 36
tel. (042) 648-29-93, fax. (042) 648-29-93

"Hertz Polska" Sp. z o.o.
£ód¼ 90-105 ul. Piotrkowska 68
tel. (042) 633-21-49, fax. (042) 636-43-27

"Juranda" Danuta Cie¶lak
£ód¼ 93-121 ul. Milionowa 101
tel. (042) 676-07-77

"Kertz"
£ód¼ 90-301 ul. Wigury 12
tel. (042) 666-38-57

"Rental" Micha³ Pietrzak
£ód¼ 90-013 ul. Kilińskiego 128
tel. (042) 676-21-03, fax. (042) 678-21-23

"Telemedia" Z. Stankiewicz B. Sadowska
£ód¼ 90-457 ul. Piotrkowska 269
tel. (042) 683-25-87, fax. (042) 683-25-87

"Terno"
£ód¼ 93-118 ul. Wac³awa 50 m 1
tel. (042) 676-23-03