:: Wynajem autobusów ::

"Kristour"
£ód¼ 91-084 ul. Piotrkowska 157
tel. (042) 6376049, fax. 6376049

MPK £ód¼ Sp. z o.o.
£ód¼ 90-132 ul. Tramwajowa 6
tel. (042) 6785303

"Temir
£ód¼ 93-120 ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. (042) 6749851, fax. 6749851