:::: Us³. komputerowe ::::

A4 STUDIO - projektowanie www
ul. Arabska 6B
93-481 £ód¼
tel.: (42) 684 84 44
www.a4studio.pl

Webside
ul. Piotra Skargi 12
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 682-61-29
e-mail: firma@webside.com.pl 
http://www.webside.com.pl


Filar
ul. Piotrkowska 25
90-406 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-95


.exe Computers
ul. Inflancka 6
£ód¼
tel. (0-42) 659-88-21


ABB InfoSupport
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 £ód¼
tel. (0-42) 613-20-30


ACT
ul. Gdańska 54
93-176 £ód¼
tel. (0-42) 630-38-89


ACT
ul. Elsnera 13
92-504 £ód¼
tel. (0-42) 671-09-47


Apexim-£ód¼
ul. Lodowa 101
93-232 £ód¼
tel. (0-42) 645-41-00


Bascom SC
ul. Brukowa 8
91-341 £ód¼
tel. (0-42) 612-19-71


Biurkom
al. kard. Wyszyńskiego 35/37
94-047 £ód¼
tel. (0-42) 686-00-87


Brost
ul. Æeligowskiego 7/9 pok.
90-530 £ód¼
tel. (0-42) 633-68-99
fax (0-42) 633-68-24


Cadexpert
ul. Æeromskiego 94c
90-550 £ód¼
tel. (0-42) 637-34-78


CNS
al. Ko¶ciuszki 80/82
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 638-01-70


Comnet CSI
ul. Siewna 15
94-250 £ód¼
tel. (0-42) 613-28-57


Computer Service Support Centrum
ul. ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus 111
91-222 £ód¼
tel. (0-42) 640-51-45


Computerland
ul. ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus 100
91-341 £ód¼
tel. (0-42) 640-77-80


Corall-Ltd
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 £ód¼
tel. (0-42) 617-22-11


Cyber
ul. Elsnera 11
92-504 £ód¼
tel. (0-42) 648-76-35


Dimex Service
ul. Rzgowska 17a
93-008 £ód¼
tel. (0-42) 640-32-16


E-Tech
ul. Kasprzaka 6
91-083 £ód¼
tel. (0-42) 630-86-21


Ema
ul. Wersalska 47/75
91-212 £ód¼
tel. (0-42) 652-37-00


Eskomp
ul. Kilińskiego 50 lok. 41
90-258 £ód¼
tel. (0-42) 630-80-02


Excel
ul. Przestrzenna 82a
93-424 £ód¼
tel. (0-42) 680-16-14


Falcon
ul. £anowa 85
91-110 £ód¼
tel. (0-42) 640-59-49


Graf
ul. Smetany 4 lok. 59
92-503 £ód¼
tel. (0-42) 671-16-07


H.A.B.
ul. Elektronowa 6
94-103 £ód¼
tel. (0-42) 687-52-88


IMAL - informatyczna analiza obrazów, aparatura medyczna
ul. Kusocińskiego 4 lok. 90
94-004 £ód¼
tel. (0-42) 689-82-37
fax (0-42) 689-82-37


Inertia
ul. Sienkiewicza 159
90-363 £ód¼
tel. (0-42) 639-98-10


Inertia
ul. Brze¼na 7
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 639-98-10


INKOMEL
ul. Rynek Nowosolna 11
92-703 £ód¼
kom. 0-604 641-102


Inter Komet PC
ul. Wróblewskiego 16/18
93-578 £ód¼
tel. (0-42) 684-47-16


International Computer Edition
ul. Piotrkowska 113
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 632-33-11


Itaka
ul. Piotrkowska 148/150
90-063 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-43


Janasik
ul. Piotrkowska 82
90-102 £ód¼
tel. (0-42) 632-49-11


Jason MacKenzie
ul. Rogowska 3
91-519 £ód¼
tel. (0-42) 616-35-99


Joota
ul. Bia³ostocka 5e
93-355 £ód¼
tel. (0-42) 645-95-77


Juke
ul. Serenady 5a
92-603 £ód¼
tel. (0-42) 648-82-61


Kaczyński Jacek
ul. Zawiszy Czarnego 28 lok. 7
91-818 £ód¼
kom. 0-502 020-709


Komputery
ul. Przybyszewskiego 7
93-188 £ód¼
tel. (0-42) 684-14-85


Kost
ul. Komfortowa 7
93-553 £ód¼
tel. (0-42) 648-54-61


Lancelot
ul. Przyszkole 14
93-549 £ód¼
tel. (0-42) 648-54-35


Laser
ul. Traugutta 21
90-113 £ód¼
tel. (0-42) 630-66-77


Laser
ul. Siewna 15
94-250 £ód¼
tel. (0-42) 633-05-65


M.K.U. Serwis
ul. ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus 111
91-222 £ód¼
tel. (0-42) 650-50-40


Mako Compurters
ul. Kamińskiego 7
91-427 £ód¼
tel. (0-42) 630-02-96


McART
ul. Radwańska 40/42
93-574 £ód¼
tel. (0-42) 636-55-94

 

Mikronet
ul. Sterlinga 27/29
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 630-56-33


Mikrostat
ul. 11-go Listopada 7 lok. 12
91-371 £ód¼
tel. (0-42) 658-30-63


MP
ul. Æeromskiego 52
90-626 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-93


Omnisoft
ul. Panoramiczna 11
93-411 £ód¼
tel. (0-42) 640-20-93


Partner-Komputer
ul. Li¶ciasta 50a lok. 7
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 650-71-83


Pawlicki Czes³aw
ul. Jaros³awska 22/34 lok. 19
93-524 £ód¼
tel. (0-42) 682-40-08


PC Com-Soft
ul. Rojna 62
91-134 £ód¼
kom. 0-501 866-047


PC Expertus
ul. Kasprzaka 7/9
91-083 £ód¼
tel. (0-42) 632-82-58


PC Hard Service
al. Pi³sudskiego 135
92-318 £ód¼
tel. (0-42) 676-04-85


PC-Komputer
ul. Nawrot 114
90-029 £ód¼
tel. (0-42) 674-47-54


Pekao Informatyka
ul. Strykowska 5
91-402 £ód¼
tel. (0-42) 677-21-77


PLM ¦wiat
ul. Zielona 1
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-50
tel. (0-42) 630-64-16


Polkom
ul. Abramowskiego 3
90-155 £ód¼
tel. (0-42) 637-71-29


Potronics
ul. Jaracza 45
90-249 £ód¼
tel. (0-42) 630-63-93


Print
ul. Wólczańska 124
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-36-66


Print Serwis
ul. Oblźgorska 4
91-756 £ód¼
tel. (0-42) 617-16-26


Prokom Software
al. Pi³sudskiego 3
90-950 £ód¼
tel. (0-42) 639-64-00


Proton Plus
ul. Kilińskiego 210
93-106 £ód¼
tel. (0-42) 681-40-37


Ram-Serwis
ul. Wigury 11
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 636-25-55


Regionalne Centrum Edukacji Komputerowo - Internetowej
ul. Obywatelska 152
94-104 £ód¼
tel. (0-42) 250-54-81


Rodex Komputery
pl. Zwyciźstwa 2
90-312 £ód¼
tel. (0-42) 674-41-15


Romram
ul. Kilińskiego 87
90-119 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-85

Rubikon Komputery PC
ul. Sienkiewicza 100
90-357 £ód¼
tel. (0-42) 637-40-90


Rudnik Boles³aw
ul. Gdańska 149
90-536 £ód¼
tel. (0-42) 637-57-98


Screen Serwis
ul. £±kowa 3/5
90-552 £ód¼
tel. (0-42) 637-34-82


Set One
ul. Rzgowska 15
93-008 £ód¼
tel. (0-42) 681-58-57


Setap
ul. Kwaterunkowa 6
93-428 £ód¼
tel. (0-42) 680-11-17


Sigma
ul. Traktorowa 141/143
91-203 £ód¼
tel. (0-42) 652-47-15


Sirius Systems
ul. Roosevelta 10
90-056 £ód¼
tel. (0-42) 636-58-14


Soft-Serwis
ul. Siewna 15
94-250 £ód¼
tel. (0-42) 613-28-88


Softbank
ul. Piotrkowska 148/150
90-063 £ód¼
tel. (0-42) 636-21-00


Sonex
ul. 11-go Listopada 69
91-371 £ód¼
tel. (0-42) 659-39-79


Stan-Komp
ul. Jagoszewskiego 90
91-357 £ód¼
tel. (0-42) 658-02-99


Ster-Projekt
ul. Rewolucji 1905r. 63
90-222 £ód¼
tel. (0-42) 639-96-60


System Expert
ul. Kopernika 36
90-552 £ód¼
tel. (0-42) 637-64-91


Tamino
ul. gen. Bema 14
91-492 £ód¼
tel. (0-42) 659-42-81


Telenet Serwis
ul. Brzezińska 263
92-776 £ód¼
tel. (0-42) 881-01-68


Telenet Serwis
ul. Zb±szyńska 2
91-342 £ód¼
tel. (0-42) 613-55-88


TMX
ul. Wólczańska 55/59
90-608 £ód¼
tel. (0-42) 630-14-22


Toya
ul. Narutowicza 26
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 630-10-63


Trilan
ul. Milionowa 2
93-102 £ód¼
tel. (0-42) 684-64-58


Univa
ul. Lodowa 101
93-232 £ód¼
tel. (0-42) 649-23-12


Urbitex
ul. Przybyszewskiego 199/205
93-120 £ód¼
tel. (0-42) 641-85-98


Van Comp
ul. Paradna 78
93-360 £ód¼
kom. 0-501 091-856


Vivo
ul. Siewna 15
94-250 £ód¼
tel. (0-42) 612-14-61


VM Serwis
ul. Wólczańska 128/134
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-01-27


VM Serwis
ul. Æwirki 16
90-450 £ód¼
tel. (0-42) 637-12-84


WCS
ul. Gdańska 108
90-508 £ód¼
tel. (0-42) 636-47-84


WEBprojekt
ul. Romanowska 55b lok. 14
91-174 £ód¼
kom. 0-604 995-955


Wicom - Systemy wagowe
ul. Gdańska 121
90-950 £ód¼
tel. (0-42) 636-58-52


Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego. O¶rodek edukacji przedzawod
ul. Targowa 77
90-324 £ód¼
tel. (0-42) 674-91-77

Yaazo.Net
ul. Lutomierska 152 lok. 3
91-037 £ód¼
tel. (0-42) 653-90-66
fax (0-42) 653-90-66