:::: SZKOŁY WYŻSZE ::::

Akademia Muzyczna

www.wmus.lodz.pl
Budynek Główny Rektorat,
Dziekanaty,
Dział Nauki i Nauczania
ul. Gdańska 32
90-716 Łódź
Centrala 633 86 59, 633 69 52,
632 69 59, 633 92 39
Rektorat 632 67 40 lub wewn. 329
Rektorat - faks 639 99 60

Akademia Sztuk Pięknych

www.asp.lodz.pl
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
tel. (042) 656-10-56,
fax. (042) 656-21-92

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

www.filmschool.lodz.pl
ul. Targowa 61/63,
90-323 Łódź
tel. (042) 674-39-43,
fax. (042) 674-81-39


Politechnika Łódzka

www.p.lodz.pl
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź
tel. (042) 636-61-58,
fax. (042) 636-85-22

Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl
ul. Narutowicza 65,
90-131 Łódź
tel. (042) 635-40-00,
fax. (042) 678-39-58

Uniwersytet Medyczny

www.umed.lodz.pl
al. Kościuszki 4,
90-419 Łódź
tel. (042) 632-51-00,
fax. (042) 632-23-47

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

www.wsap.lodz.pl
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
tel/fax: (42)616-25-80

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

www.wshe.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905r. 64,
90-222 Łódź
tel. (042) 631-50-00,
fax. (042) 631-58-80

Wyższa Szkoła Informatyki

www.abis.lodz.pl
ul. Rzgowska 17a
93-008 Łódź
tel/fax (42) 682-61-23
(42) 682-61-25

Wyższa Szkoła Kupiecka

www.wszk.lodz.pl
ul. Pojezierska,
91-342 Łódź
tel. (042)654-90-95,
fax. (042) 654-91-27

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

www.wsmib.edu.pl
al. Piłsudskiego 8,
90-950 Łódź
tel. (042) 636-89-48,
fax. (042) 636-86-72


Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

www.wssm.edu.pl
ul. Brzozowa 3,
93-101 Łódź
tel. (042) 684-14-74,
fax. (042) 684-14-74

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki

www.wsfi.lodz.pl
ul. Św. Jerzego 10/12
91-072 Łódź
telefon (042) 639 91 10
fax (042) 631 04 60

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

www.wsth.edu.pl
rektorat: ul. Narutowicza 7/9
90 - 117 ŁÓDŹ
tel. (42) 633 93 70
fax. (42) 632 42 23

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

www.wsez.org
Rektorat (Gmach A)
ul. Sucharskiego 3
91-744 Łódź
Dziekanat (Gmach B)
ul. Kamińskiego 21
90 - 229 Łódź
tel. 678 78 25
fax 678 78 24

Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania


www.swspiz.pl
ul. Sienkiewicza 9,
90-113 Łódź
tel. (042) 632-50-23,
fax.(042) 636-62-51

Salezjańska Wyższa Szkoła
Ekonomii i Zarządzania

www.swseiz.lodz.pl
ul. Wodna 34,
90-046 Łódź
tel. (042) 676-13-66,
fax. (042) 676-13-68

Wyższe Seminarium Duchowne

www.wsd.archidiecezja.lodz.pl
ul. św. Stanisława Kostki 14
90 - 457 ŁÓDŹ
tel. 636-59-66;
fax. 636-01-52

Wyższe Seminarium Duchowne
Oo. Franciszkanów

http://www.seminarium-lodz.ofmconv.opoka.org.pl
ul. Okólna 185
91-520 Łódź Łagiewniki
tel.: (42) 659 09-09
fax (42) 659 03 03


Salezjańskie Wyższe
Seminarium Duchowne

www.wsdts.lodz.pl
ul. Wodna 36
90-046 Łódź
tel.: (42) 676-16-05

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

www.uni.lodz.pl/ulinfo/home.html
ul. Traugutta 18,
90-113 Łódź
tel.: 632-11-93 lub
633-98-00 wewn. 276