::: SZKOŁY ŚREDNIE :::

:: I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź
tel. (042) 636-27-22, fax. (042) 636-27-22

:: II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza
ul. Nowa 11/13, 90-031 Łódź
tel. (042) 674-19-99

:: III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
ul. Sienkiewicza 46,90-009 Łódź
tel. (042) 633-22-83, fax.(042) 633-22-83

:: IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej
ul.Pomorska 16, 91-416 Łódź
tel. (042) 633-62-93, fax. (042) 633-62-93

:: IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
ul. Paderewskiego 24, 93-025 Łódź
tel. (042) 684-24-45, fax. (042) 684-24-45

:: VLiceum Medyczne w Zespole Szkół Medycznych nr 1
ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź
tel. (042) 678-72-22, fax. (042) 678-93-39

:: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela
ul. Podmiejska 21, 93-165 Łódź
tel. (042) 684-22-20, fax. (042) 684-22-20

:: VIII Liceum Ogólnokształcące
im. A. Asnyka
ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź
tel. (042) 678-65-22, fax. (042) 679-08-06

:: XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego
al. Anstadta 7, 91-409 Łódź
tel. (042) 633-40-82, fax. (042) 633-40-82

:: XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej
ul. Pacanowskiej 4, 91-430 Łódź
tel. (042) 657-55-28, fax. (042) 657-17-54

:: XLII Liceum Ogólnokształcące
ul. Stawowa 28, 91-358 Łódź
tel. (042) 659-20-76, fax. (042) 659-10-97

:: XLIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Tuwima
ul. Królewska 13/15, 93-319 Łódź
tel. (042) 646-77-11, fax. (042) 646-77-11

:: XLV Liceum Ogólnokształcące
ul. Minerska 1/3, 94-304 Łódź
tel. (042) 634-70-92, fax. (042) 634-70-92

:: XLVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czernika 1/3, 92-538 Łódź
tel. (042) 673-86-83, fax. (042) 673-86-83

:: VXLVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź
tel. (042) 657-31-65, fax. (042) 657-31-65

:: VXV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza
ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź
tel. (042) 655-70-86

:: XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
ul. Perla 11, 94-203 Łódź
tel. (042) 633-93-23

:: XX Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
ul. Obywatelska 57, 93-558 Łódź
tel. (042) 648-75-77

:: XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź
tel. (042) 636-68-54, fax. (042) 636-68-54

:: XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159, 92-318 Łódź
tel. (042) 674-58-72, fax. (042) 674-58-72

:: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Marysińska 61/67, 91-850 Łódź
tel. (042) 657-49-30

:: VXXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. "Rudego" Bytnara
ul. Zelwerowicza 38/44, 90-147 Łódź
tel. (042) 678-94-82, fax. (042) 678-94-82

:: XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
ul. Podhalańska 2a, 93-224 Łódź
tel. (042) 643-34-12, fax. (042) 643-53-92

:: VXXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego
ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź
tel. (042) 686-86-15, fax. (042) 689-09-25

:: XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. Mostowskiego 23/27, 91-705 Łódź
tel. (042) 656-21-00, fax. (042) 656-21-00

:: XXX Liceum Ogólnokształcące
im. I. Krasickiego
ul. Obornicka 11/13, 91-039 Łódź
tel. (042) 653-90-47, fax. (042) 653-90-47

:: VXXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa
ul. Kruczkowskiego 4, 93-236 Łódź
tel. (042) 643-14-15, fax. (042) 643-15-30

:: VXXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej
ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź
tel. (042) 673-01-25

:: XXXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kusocińskiego 116, 94-004 Łódź
tel. (042) 688-15-65, fax. (042) 688-15-65

:: XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
tel. (042) 633-00-52, fax. (042) 633-00-52

:: XXXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź
tel. (042) 656-16-34, fax. (042) 656-16-34

:: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła J. Kilińskiego
ul. Przędzalniana 66, 90-338 Łódź
tel. (042) 674-19-11, fax. 674-19-11

:: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź
tel. (042) 659-85-53, fax. (042) 659-85-53

:: Zespół Szkół Budowlanych nr 1
ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-173 Łódź
tel. (042) 643-29-47, fax. (042) 643-37-04

:: Zespół Szkół Budowlanych nr 2
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
tel. (042) 678-57-22, fax. (042) 678-97-89

:: Zespół Szkół Chemicznych
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel. (042) 678-93-55, fax. (042) 678-93-55

:: Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych
al. Politechniki 38, 93-590 Łódź
tel. (042) 684-11-27, fax. (042) 684-39-75

:: Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź
tel. (042) 656-29-11, fax. (042) 656-25-89

:: Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (042) 686-12-33, fax. (042) 686-92-04

:: Zespół Szkół Energetyczno-Instalacyjnych
ul. Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź
tel. (042) 674-02-75, fax. (042) 674-06-68

:: Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź
tel. (042) 636-75-44, fax. (042) 636-12-33

:: Zespół Szkół Handlowych nr 1
ul. Gandhiego 14, 91-012 Łódź
tel. (042) 651-48-16

:: :: Zespół Szkół Handlowych nr 2
ul. Księży Młyn 13/15, 90-345 Łódź
tel. (042) 674-29-61, fax. (042) 674-29-61

Zespół Szkół Kolejowych
ul. Kopernika 41, 90-552 Łódź
tel. (042) 637-61-78, fax. (042) 637-65-84

:: Zespół Szkół Łączności
ul. Kopcińskiego 71, 90-032 Łódź
tel. (042) 674-11-74, fax. (042) 632-44-33

:: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Warecka 41, 91-212 Łódź
tel. (042) 652-18-60, fax. (042) 652-18-60

:: VZespół Szkół Mechanicznych nr2
al. Politechniki 37, 93-502 Łódź
tel. (042) 648-71-12, fax. (042) 648-61-99

:: Zespół Szkół nr 1
ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź
tel. (042) 654-00-05, fax. (042) 654-00-05

:: Zespół Szkół nr 2
ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź
tel. (042) 681-49-77, fax. (042) 681-46-88

:: Zespół Szkół nr 5
ul. Drewnowska 88, 91-008 Łódź
tel. (042) 654-02-75, fax. (042) 654-03-71

:: Zespół Szkół nr 6
ul. Pojezierska 45/51, 91-338 Łódź
tel. (042) 651-59-26, fax. (042) 651-16-18

:: Zespół Szkół Odzieżowych nr 1
ul.Irysowa 2, 91-857 Łódź
tel. (042) 659-99-10, fax. (042) 659-98-30

:: Zespół Szkół Odzieżowych nr 2
ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
tel. (042) 643-35-19, fax. (042)643-35-19

:: VZespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź
tel. (042) 633-38-66

:: Zespół Szkół Ogrodniczych
ul. Żubardzka 2, 91-022 Łódź
tel. (042) 651-78-98, fax. (042) 640-72-80

:: Zespół Szkół Papierniczo-Poligraficznych
ul. Edwarda 41, 92-229 Łódź
tel. (042) 678-82-65, fax. (042) 678-82-65

:: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego nr 1
ul. Prussa 4, 94-203 Łódź
tel. (042) 633-45-54, fax. (042) 633-45-54

:: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego nr 2
ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź
tel. (042) 655-10-40

:: Zespół Szkół Samochodowych nr 1
ul. Prożka 3/5, 91-335 Łódź
tel. (042) 651-24-62, fax. (042) 651-54-96

:: Zespół Szkół Samochodowych nr 2
ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź
tel. (042) 684-97-07, fax. (042) 681-13-83

:: Zespół Szkół Zawodowych nr 6
ul. Cedry 2, 91-129 Łódź
tel. (042) 652-19-76, fax. (042) 652-06-45

:: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
ul. I Dywizji 16/18, 91-836 Łódź
tel. (042) 657-16-53, fax. (042) 657-40-65