Projekt nowego
gmachu Filharmonii autorstwa Romualda Loeglera powstaj±cego przy ul. Narutowicza 20/22

 

Sala kinowo-widowiskowa Politechniki £ódzkiej
£ód¼, al. Politechniki 3 a

Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa
£ód¼, ks. Skorupki 21,,
tel. +42 636-77-88 , f
ax +42 636-79-80

Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina
CENTRALA tel. (+42) 637 15 06
SEKRETARIAT tel. (+42) 637 26 52;
637 26 53, fax (+42) 636 82 32
DZIA£ INWESTYCJI I REMONTÓW
£ód¼, 90-456, ul. Piotrkowska 243,

Centrum Wystawienniczo-Handlowe EXPO
Telefony czynne w czasie trwania imprez wystawienniczo-targowych: -
(0-42) 636-15-00,
(0-42) 638-62-72
£ód¼, ul. Stefanowskiego 30,,
tel. (0-42) 638-62-91

Anilana
£ód¼, ul. Sobolowa 1