:::: PROGRAMOWANIE ::::

Adad Systems
ul. Traktorowa 128
91-204 £ód¼
tel. (0-42) 652-20-96


Aksjomat
ul. Zgierska 142
91-320 £ód¼
tel. (0-42) 654-47-14


Alfasoft - Wytwarzanie programów uæytkowych
ul. Traktorowa 141/143
91-203 £ód¼
tel. (0-42) 640-54-99


Aplikom 2001 - Integrator systemów CAD/CAM
ul. Nowa 29/31
90-030 £ód¼
tel. (0-42) 674-10-43


Apro
ul. Nowa 29/31
90-030 £ód¼
tel. (0-42) 674-10-43


Arisco
ul. Nawrot 114
90-029 £ód¼
tel. (0-42) 676-76-84


Aæet
ul. Æeligowskiego 35/37
90-644 £ód¼
tel. (0-42) 631-71-40


Bitam
ul. Piotrkowska 235/241
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 637-07-80


Brodecki
ul. Piotrkowska 59
90-413 £ód¼
kom. 0-601 261-951


Cartall
ul. Rewolucji 1905r. 4
90-273 £ód¼
tel. (0-42) 639-77-30


Centur
ul. Gimnastyczna 10
94-128 £ód¼
tel. (0-42) 689-09-05


Comax
ul. Kilińskiego 90
90-012 £ód¼
tel. (0-42) 676-20-24


Compuless
ul. Próchnika 22
90-708 £ód¼
tel. (0-42) 632-41-88


Comtech
ul. Zachodnia 63
91-063 £ód¼
tel. (0-42) 632-30-56


Data Trade - Serwis aptecznych systemów komputerowych
ul. Æeligowskiego 3/5
90-752 £ód¼
tel. (0-42) 630-44-43


Epsilon
ul. Grunwaldzka 45a
91-337 £ód¼
tel. (0-42) 651-13-98


Fantasy Software
ul. Gdańska 54
90-612 £ód¼
tel. (0-42) 630-40-33


Fast
ul. ks. D³ugosza 39
90-643 £ód¼
tel. (0-42) 632-74-48


Festus
pl. Wolno¶ci 2 lok. 4
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 639-99-19


Grodziński Jacek
ul. Nastrojowa 51 lok. 25
91-496 £ód¼
tel. (0-42) 658-12-78


IKKI-Soft - Oprogramowanie komputerowe dla firm
ul. Wiźckowskiego 33
90-734 £ód¼
tel. (0-42) 632-65-71


Intersoft - Oprogramowanie dla budownictwa
ul. Piotrkowska 270
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 681-22-44


ITP
ul. Piotrkowska 94 lok. 6,
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-80-73


Jama Jadwiga - Us³ugi komputerowe, oprogramowanie SAD dla sk³adów celnych
ul. Astronomiczna 21
93-403 £ód¼
tel. (0-42) 680-11-11


K.O.K.
ul. Sienkiewicza 56
90-058 £ód¼
tel. (0-42) 637-77-91


Kordab Polska
ul. Wiźckowskiego 33
90-734 £ód¼
tel. (0-42) 632-31-00


Logitex - Komputerowa analiza obrazu
ul. Micińskiego 24
91-160 £ód¼
tel. (0-42) 656-08-93


MacroSoft £ód¼
ul. Struga 16
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 639-25-00


Man and Machine Software
ul. Traktorowa 148/158
91-204 £ód¼
tel. (0-42) 613-21-20


Marbit
ul. Wiźckowskiego 10
90-722 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-58


Matrix.pl
ul. Piotrkowska 91/82
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 639-85-11


Multiuser
ul. Odolanowska 4
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 611-60-07


Net
al. Ko¶ciuszki 23/25
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 633-61-43


Pixel
ul. Gdańska 136
90-536 £ód¼
tel. (0-42) 637-14-87


Procommerce
ul. Wiźckowskiego 20
90-722 £ód¼
tel. (0-42) 630-19-54


Programer
ul. S³owiańska 1/9
93-101 £ód¼
tel. (0-42) 684-31-04


Prologika
ul. Kopcińskiego 31d
90-142 £ód¼
tel. (0-42) 679-09-93


Promise Infonet Center
ul. Wólczańska 178
90-530 £ód¼
tel. (0-42) 638-76-00


Reset Computers
ul. Kasprzaka 23a
91-078 £ód¼
tel. (0-42) 651-13-50


Soco
ul. Jaracza 45
90-249 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-56


Softdesk - Systemy komputerowe dla budownictwa
ul. Lodowa 101
93-232 £ód¼
tel. (0-42) 649-14-71


Spin
ul. Li¶ciasta 4/8
91-357 £ód¼
tel. (0-42) 658-58-33


Stanis³awski Jacek
ul. Nefrytowa 64
91-360 £ód¼
kom. 0-601 272-443


Svensson
ul. Przybyszewskiego 252/39
92-313 £ód¼
tel. (0-42) 672-21-24
fax (0-42) 672-24-89


T-System
pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 200
90-007 £ód¼
tel. (0-42) 633-65-73


Tandem
ul. Sztormowa 34
94-117 £ód¼
tel. (0-42) 686-79-62


Trella Computer Software
ul. Kasprzaka 7/9
91-083 £ód¼
tel. (0-42) 632-11-38


Univers
ul. ¦wiźtojańska 4/6
93-493 £ód¼
tel. (0-42) 684-61-34