WULKANIZACJA
Wulkanizacja
£ód¼ ul. Rokicińska 68
tel. (042) 6739477

Art-Gum
£ód¼ 90-729 ul. Gdańska 47
tel. (042) 6339860 w. 330

Wulkanizacja
£ód¼ 93-342 ul. Kolumny 41
tel. (042) 6409567

Wulkanizacja
£ód¼ 91-864 ul. Tulipanowa 2
tel. (042) 6594058

Wulkanizacja
£ód¼ 92-612 ul. Wybickiego 2a
tel. (042) 6717266

"Gajan" S.C. P.H.U.
£ód¼ 91-336 ul. Gliniana 62
tel. (042) 6536622

"Gajan" S.C. P.H.U.
£ód¼ 91-223 ul. Morgowa 4
tel. (042) 6520234

"Garbaliński"

£ód¼ 90-745 ul. Wiźckowskiego 77
tel. (042) 6300037, fax. 6300037

Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 50f
tel. (042) 6520984

Wulkanizacja
£ód¼ 90-227 ul. Wierzbowa 18, 90-227
tel. (042) 6788899 w. 13

Wulkanizacja
£ód¼ 93-153 ul. Henryka 11, 93-153
tel. (042) 6820860

"Gragor"
£ód¼ 92-013 ul. Pomorska 262
tel. (042) 6792111

"Gumex"
£ód¼ 91-444 ul. pl. Ko¶cielny 4
tel. (042) 6571830

"Hulgum"
£ód¼ 90-607 ul. Wólczańska 27
tel. (042) 6592041

"Inter Stomil" Sp. zo.o. -
£ód¼ 90-513 ul. Struga 26, 90-513
tel. (042) 6373151

Wulkanizacja
£ód¼ 92-311 ul. Motorowa 9
tel. (042) 6723251

"Ko³o-Serwis" P.P.H.U.
£ód¼ 93-137 ul. D±browskiego 26
tel. (042) 6492292

Wulkanizacja
£ód¼ 90-568 ul. Lipowa 80
tel. (042) 6370709

Wulkanizacja
£ód¼ 93-368 ul. Tuszyńska 69a
tel. (042) 6402044

"Kubanex" P.H.U.
£ód¼ 91-845 ul. Franciszkańska 116a
tel. 0601597887

Wulkanizacja
£ód¼ 91-756 ul. Oblźgorska 6
tel. (042) 6572939

"Magona"
£ód¼ 92-229 ul. Edwarda 30a
tel. (042) 6786378

"Markgum" P.P.H.U.
£ód¼ 93-231 ul. Lodowa 94
tel. (042) 6493055, fax. 6493087

Wulkanizacja
£ód¼ 90-353 ul. Kilińskiego 165
tel. (042) 6740288

"Mea" P.H.U.
£ód¼ 90-132 ul. Tramwajowa 7/9
tel. (042) 6789096

"Mea" P.H.U.
£ód¼ 91-084 ul. Bardowskiego 12
tel. (042) 6789096

Wulkanizacja
£ód¼ 93-118 ul. Wac³awa 12
tel. (042) 6767435

"Milar" P.H.U.
£ód¼ 93-035 ul. Wólczańska 247
tel. (042) 6845345

"Olex-Gum"
£ód¼ 92-703 ul. Brzezińska 187
tel. (042) 6484186

"OOpuna"
£ód¼ 93-362 ul. Bu³garska 7
tel. (042) 6460068

Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 50f
tel. (042) 6818144

"Ostalczyk"
£ód¼ 93-311 ul. Rzgowska 166
tel. (042) 6453477

Wulkanizacja
£ód¼ 91-016 ul. Grodzieńska 13

Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 73a
tel. (042) 6526601

Wulkanizacja
£ód¼ 90-114 ul. Przźdzalniana 91
tel. (042) 6830570, fax. 6419454

Wulkanizacja
£ód¼ 93-235 ul. Tomaszowska 137
tel. (042) 6499128

"Skan-X" Sp.z o.o.
£ód¼ 93-479 ul. Drzyma³y 30
tel. (042) 6800824, fax. 6800824

"Spec" S.C.
£ód¼ 93-548 ul. Pabianicka 84
tel. (042) 6848379

Wulkanizacja
£ód¼ 94-052 ul. Popie³uszki 21a
tel. (042) 6877113

Wulkanizacja
£ód¼ 91-863 ul. £agiewnicka 119
tel. (042) 6573249

"Top-Gum"
£ód¼ 91-357 ul. Li¶ciasta 41b
tel. (042) 6580582

Wulkanizacja
£ód¼ 94-212 ul. Rezedowa 9
tel. (042) 6347795

Wulkanizacja
£ód¼ 93-344 ul. Kolumny 519
tel. (042) 6499843

"Wit-Mark" S.C.
£ód¼ 91-028 ul. Limanowskiego 215
tel. (042) 6121279

Wulkanizacja
£ód¼ 91-528 ul. Kryszta³owa 10
tel. (042) 6572284, fax. 6572284

Wulkanizacja
£ód¼ 93-106 ul. Kilińskiego 209
tel. (042) 6843529

Wulkanizacja
£ód¼ 93-114 ul. Skierniewicka 34
tel. (042) 6724488

Wulkanizacja
£ód¼ 91-336 ul. Gliniana 38a
tel. (042) 6407789, fax. 6407789

Wulkanizacja
£ód¼ 94-221 ul. Pabianicka 85
tel. (042) 6800699, fax. 6800699

OPONY


"Ko³o-Serwis"P.P.H.U.
£ód¼ 92-313 ul. Przybyszewskiego 327
tel. (042) 6492292, fax. 6492292
www.koloserwis.com.pl

"Agena" P.H.U.
£ód¼ 92-412 ul. Rokicińska 156
tel. 0605068833

"Anna" S.C.
£ód¼ 91-002 ul. Drewnowska 50
tel. (042) 6540004

Anusik Jaros³aw Wulkanizacja
£ód¼ 92-302 ul. Rokicińska 68
tel. (042) 6739477

"Art-Gum"
£ód¼ 90-729 ul. Gdańska 47
tel. (042) 6339860 w. 330

"Bogiel-Branicka" S.C.
£ód¼ 92-326 ul. Pi³sudskiego 92
tel. (042) 6767160, fax. 6767160

"Borex"P.H.U.
£ód¼ 93-311 ul. Rzgowska 163
tel. (042) 6401004

"Centurium"
£ód¼ 90-768 ul. W³ókniarzy 215
tel. (042) 6348770

Chmielewski Jerzy Wulkanizacja
£ód¼ 93-342 ul. Kolumny 41
tel. (042) 6409567

"Ciech-Stomil" Sp.z o.o.
£ód¼ 91-037 ul. Lutomierska 131
tel. (042) 6514769
"Clem-Pol" Sp. z o.o.
£ód¼ 93-331 ul. Kurczaki 130
tel. (042) 6453687, fax. 6453655


"Danex-Alufelgi" S.C.
£ód¼ 93-172 ul. Rzgowska 26/28
tel. (042) 6812226, fax. 6812226


"Diaguma"
£ód¼ 94-104 ul. Obywatelska 94
tel. (042) 6899655, fax. 6899655


Dominowski Ryszard Wulkanizacja
£ód¼ 91-864 ul. Tulipanowa 2
tel. (042) 6594058


Drogosz Andrzej Wulkanizacja
£ód¼ 92-612 ul. Wybickiego 2a
tel. (042) 6717266


"Gajan" S.C. P.H.U.
£ód¼ 91-336 ul. Gliniana 62
tel. (042) 6536622

"Gajan" S.C. P.H.U.
£ód¼ 91-005 ul. Zachodnia 22
tel. (042) 6540131, fax. 6547454


"Gajan" S.C. P.H.U.
£ód¼ 91-223 ul. Morgowa 4
tel. (042) 6520234


"Garbaliński"
£ód¼ 90-745 ul. Wiźckowskiego 77
tel. (042) 6300037, fax. 6300037


Gerbich Bogdan Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 50f
tel. (042) 6520984


Graczyk Sylwester Wulkanizacja
£ód¼ 90-227 ul. 6788899 w. 13
tel. (042)


Graczyk Sylwester Wulkanizacja
£ód¼ 93-153 ul. Henryka 11
tel. (042) 6820860

"Gragor"
£ód¼ 92-013 ul. Pomorska 262
tel. (042) 6792111

Grochalewski Roman Serwis Opon
£ód¼ 90-013 ul. Kilińskiego 112
tel. (042) 6761143

"Gumex" S.C.
£ód¼ 91-073 ul. W³ókniarzy 206
tel. (042) 6333465, fax. 6333465

"Gumex" Z.U.H.
£ód¼ 91-444 ul. pl. Ko¶cielny 4
tel. (042) 6571830

"Hulgum" Wulkanizacja
£ód¼ 90-607 ul. Wólczańska 27
tel. (042) 6592041

"Inkor" P.P.H.U.
£ód¼ 92-402 ul. Zak³adowa 10
tel. (042) 6706211

"Inter Stomil" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-341 ul. ¶w. Teresyod Dzieci±tka Jezus 91
tel. (042) 6513275

"Inter Stomil" Sp. z o.o.
£ód¼ 90-513 ul. Struga 26
tel. (042) 6373151

"Inter Stomil" Sp. z o.o.
£ód¼ 90-513 ul. Lutomierska 131
tel. (042) 6514769

"Inter Stomil" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-341 ul.¶w. Teresyod Dzieci±tka Jezus 102
tel. (042) 6595834

"Inter Stomil" Sp. z o.o.
£ód¼ 91-303 ul. Zgierska 108
tel. (042) 6544213

Jagie³³o Pawe³ Wulkanizacja
£ód¼ 92-311 ul. Motorowa 9
tel. (042) 6723251

"Jaltex" P.H.U.
£ód¼ 93-035 ul. Wólczańska 256
tel. 0602350418

"Joki" P.H.U.
£ód¼ 93-037 ul. Browarna 21
tel. (042) 6843942

"Ko³omax" P.H.U.
£ód¼ 91-488 ul. Zgierska 135/137
tel. 0602243403

"Ko³o-Serwis" P.P.H.U.
£ód¼ 93-137 ul. D±browskiego 26
tel. (042) 649292

Kowalczyk Tadeusz Wulkanizacja
£ód¼ 90-568 ul. Lipowa 80
tel. (042) 6370709

Kowara Andrzej Wulkanizacja
£ód¼ 93-368 ul. Tuszyńska 69a
tel. (042) 6402044

"Kubanex" P.H.U.
£ód¼ 91-845 ul. Franciszkańska 116a
tel. 0601597887

"Lenax"P.P.H.U.
£ód¼ 91-364 ul. Zgierska 250/252
tel. (042) 658/9165

Lisik Jan Naprawa Felg Samochodowych
£ód¼ 91-756 ul. Oblźgorska 6
tel. (042) 6571939

"Magona" Wulkanizacja
£ód¼ 92-229 ul. Edwarda 30a
tel. (042) 6786378

"Markgum" P.P.H.U.
£ód¼ 93-231 ul. Lodowa 94
tel. (042) 6493055, fax. 6493087

Marsza³ek Tadeusz Wulkanizacja
£ód¼ 90-353 ul. Kilińskiego 165
tel. (042) 6740288

"Mea" P.H.U.
£ód¼ 90-132 ul. Tramwajowa 7/9
tel. (042) 6789096

"Mea" P.H.U. Wulkanizacja
£ód¼ 91-084 ul. Bardowskiego 12
tel. (042) 6789096

Mielcarek Arkadiusz Wulkanizacja
£ód¼ 93-118 ul. W³oc³awa 12
tel. (042) 6767435

"Milar" P.H.U. Wulkanizacja
£ód¼ 93-035 ul. Wólczańska 247
tel. (042) 6845345

"Olex-Gum" Wulkanizacja
£ód¼ 92-703 ul. Brzezińska 187
tel. (042) 6484186

"OOpuna" Wulkanizacja
£ód¼ 93-362 ul. Bu³garska 7
tel. (042) 6460068

Opoczyński Henryk Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 50f
tel. (042) 6818144

"Ostalczyk" F.H.U.
£ód¼ 93-311 ul. Rzgowska 166
tel. (042) 6453477

Partyka Czes³aw Staliński Miros³aw Warsztat Wulkanizacyjno-Elektroniczny
£ód¼ 91-016 ul. Grodzieńska 13

Pazik Henryk Wulkanizacja
£ód¼ 91-134 ul. Rojna 73a
tel. (042) 6526601

Podsiad³owicz Pawe³ Wulkanizacja
£ód¼ 90-114 ul. Przźdzalniana 91
tel. (042) 6830570, fax. 6419454

"Pony"S.C.
£ód¼ 92-111 ul. Brzezińska 76
tel. (042) 6567699

Pop³awski Bogdan Wulkanizacja
£ód¼ 93-235 ul. Tomaszowska 137
tel. (042) 6499128

Rudkowski Bogdan ¦wita³a Jerzy Wulkanizacja
£ód¼ 93-009 ul. Bednarska 1

"Skan-X"Sp. z o.o.
£ód¼ 93-479 ul. Drzyma³y 30
tel. (042) 6800824, fax. 6800824

"Sowkam" S.C. P.P.H.U.
£ód¼ 93-311 ul. Rzgowska 164
tel. (042) 6466877

"Spec" S.C.
£ód¼ 93-548 ul. Pabianicka 84
tel. (042) 6848379

Suszyńska Ewa Us³ugi Transportowe
£ód¼ 93-376 ul. Okrźgowa 27
tel. (042) 6460321

Symera Stanis³aw Wulkanizacja
£ód¼ 94-052 ul. Popie³uszki 21a
tel. (042) 6877113

Szadkowski S. Wilicki M. Wulkanizacja
£ód¼ 91-863 ul. £agiewnicka 119
tel. (042) 6573249

"Top-Gum
£ód¼ 91-357 ul. Li¶ciasta 41b
tel. (042) 6580582

Tym Bogdan Wulkanizacja
£ód¼ 94-212 ul. Rezedowa 9
tel. (042) 6347795

Warcho³ Jerzy i S³awomir Wulkanizacja
£ód¼ 93-344 ul. Kolumny 519
tel. (042) 6499843

"Wit-Mark" S.C. P.P.H.U.
£ód¼ 91-028 ul. Limanowskiego 215
tel. (042) 6121279

W³odarczyk Halina Serwis Opon
£ód¼ 91-528 ul. Kryszta³owa 10
tel. (042) 6572284, fax. 6572284

W³odarczyk Kazimierz i Tadeusz S.C. Wulkanizacja
£ód¼ 93-106 ul. Kilińskiego 209
tel. (042) 6843529

Wojtczak Bogumi³ Wulkanizacja
£ód¼ 93-114 ul. Skierniewicka 34
tel. (042) 6724488

Wojter Jan Wulkanizacja
£ód¼ 91-336 ul. Gliniana 38a
tel. (042) 6407789, fax. 6407789

"Yard"S.C.
£ód¼ 92-620 ul. Rokicińska 242
tel. (042) 6488455

Zieziula Andrzej Wulkanizacja
£ód¼ 94-221 ul. Pabianicka 85
tel. (042) 6800699, fax. 6800699