:: Komputery / akcesoria ::
AGA MAX - komputery
ul. Wiźckowskiego 13
90-721 £ód¼
tel. (0-42) 639-72-01
tel. (0-42) 630-81-81/82
fax (0-42) 639-72-01
e-mail: info@agamax.com.pl 
http://agamax.com.pl 


BP - Systemy informatyczne
ul. Piotrkowska 199/201
90-451 £ód¼
tel. (0-42) 636-40-40
fax (0-42) 636-75-92
e-mail: handel@bp.net.pl 
http://www.bp.net.pl 


Cartridge World
Wszystko do drukarek
ul. Nawrot 26
90-055 £ód¼
tel. (0-42) 674-35-20
fax (0-42) 674-35-20
kom. 0-605 104-288
http://www.cartridgeworld.pl 


Giga3
ul. Wschodnia 76
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 632-18-61
e-mail: giga3@giga3.lodz.pl 
http://www.giga3.lodz.pl


Bansek
ul. Piotrkowska 85
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 633-27-64


Info-Glob
ul. Piotrkowska 125
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 633-66-56


MPM-Computer
ul. Piotrkowska 4
90-270 £ód¼
tel. (0-42) 630-50-20


Orion Instruments £ód¼
ul. Piotrkowska 94
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-55


.exe Computers
ul. Inflancka 6
£ód¼
tel. (0-42) 659-88-21


A.J.A.-Sport
ul. Rzgowska 180 pok. paw. 1
93-311 £ód¼
tel. (0-42) 645-95-49


Abaq
ul. Radwańska 3
90-452 £ód¼
tel. (0-42) 637-16-97


Abaq
ul. Limanowskiego 80
91-049 £ód¼
tel. (0-42) 659-67-10


ACT
ul. Struga 6/10
90-420 £ód¼
tel. (0-42) 636-37-95


ACT
ul. £omæyńska 11
93-176 £ód¼
tel. (0-42) 683-07-87


Action
ul. Piotrkowska 44
90-265 £ód¼
tel. (0-42) 632-93-42


Aga
ul. Wschodnia 52
90-271 £ód¼
tel. (0-42) 630-54-64


Agraf
ul. Nowa 29/31
90-030 £ód¼
tel. (0-42) 674-10-43


Alt
ul. Piotrkowska 36
90-265 £ód¼
tel. (0-42) 633-01-74


Altom
ul. Górna 26 lok. 6
91-080 £ód¼
kom. 0-501 449-715


Ame Komputer
ul. Kilińskiego 85
90-119 £ód¼
tel. (0-42) 632-30-88


Ami-Pro
ul. Przybyszewskiego 9
93-188 £ód¼
tel. (0-42) 683-21-45

Arcus
ul. Æurawia 7/9 lok. 9
00-180 £ód¼
tel. (0-42) 640-63-43


Areal PC
ul. 10-go Lutego 3 lok. 6
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 636-07-04


Arete
ul. Piotrkowska 165/169 pok. SDH Centra
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 637-02-67


Atut
al. kard. Wyszyńskiego 25
94-048 £ód¼
tel. (0-42) 689-06-26


AURUM
ul. Piotrkowska 21
£ód¼


Aurum
ul. Piotrkowska 21
90-406 £ód¼
tel. (0-42) 632-49-44


AX
al. Ko¶ciuszki 1
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 630-79-10


Baza
ul. Jaracza 19
90-261 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-74


Binar
ul. Narutowicza 7/9 lok. 211
90-117 £ód¼
tel. (0-42) 639-72-16


Boln
ul. Piotrkowska 46
90-265 £ód¼
tel. (0-42) 633-16-46

BP
ul. Piotrkowska 199
90-451 £ód¼
tel. (0-42) 636-40-40

ul. Górnicza 38/40
91-765 £ód¼
tel. (0-42) 656-11-63

ul. Piotrkowska 145
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 636-56-19

-Bis
ul. Jaracza 14
90-262 £ód¼
tel. (0-42) 632-03-24


CD Plan
ul. Stefana 291-473 £ód¼
tel. (0-42) 656-94-33


Com-Tec
ul. Sk³adowa 23
90-127 £ód¼
tel. (0-42) 631-95-11


Comp1Pas
ul. Piotrkowska 271
90-457 £ód¼
tel. (0-42) 681-25-53


Computer VMS
ul. Sterlinga 26
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 631-99-07


Deep
ul. Mielczarskiego 9
91-067 £ód¼
tel. (0-42) 630-26-67


Derek
ul. Gdańska 86/88
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 632-00-06


Ekorno
al. Pi³sudskiego 8
90-950 £ód¼
tel. (0-42) 636-31-27


Electronics Computer & Service
ul. Zielona 77
90-765 £ód¼
tel. (0-42) 630-13-68


Emicom II
ul. Piotrkowska 66
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 630-75-30


Erbit
ul. Armii Krajowej 32
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 686-77-19


FCT-Future Computer Technology
ul. Piotrkowska 249
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 637-76-40


Format
al. Ko¶ciuszki 80 lok. 82
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 636-38-00


Format Studio
ul. Nawrot 48
90-014 £ód¼
tel. (0-42) 676-70-95


Geuz
ul. Mazurska 21
93-149 £ód¼
tel. (0-42) 642-33-31


Hotnet
ul. Tatrzańska 21 lok. I
93-219 £ód¼
kom. 0-608 130-241


ICL Poland
al. Ko¶ciuszki 123
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-83-06

Idea³
ul. Rzgowska 57
93-008 £ód¼
tel. (0-42) 682-25-06


Imbar
ul. Piotrkowska 120
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 630-04-38


Impaxim
ul. Wólczańska 55/59
90-608 £ód¼
tel. (0-42) 686-75-17


INKOMEL
ul. Rynek Nowosolna 11
92-703 £ód¼
kom. 0-604 641-102


Interton
ul. Piotrkowska 18
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 633-88-28


Iwacom
ul. Rewolucji 1905r. 8
90-273 £ód¼
tel. (0-42) 633-19-11


Jab³oński Jerzy
al. Pi³sudskiego 143
92-236 £ód¼
kom. 0-602 848-369


Jangis
ul. Czernika 12 lok. 130
92-544 £ód¼
tel. (0-42) 673-81-77


Joy Computer
ul. Narutowicza 26
90-117 £ód¼
tel. (0-42) 632-84-17


Karen Notebook
ul. Piotrkowska 273
90-457 £ód¼
tel. (0-42) 683-05-80


Kaspol
ul. 6-go Sierpnia 5
90-606 £ód¼
tel. (0-42) 633-59-58


Komax 2
ul. Przźdzalniana 20
90-034 £ód¼
tel. (0-42) 676-73-77


Komet
ul. Jaracza 72
90-251 £ód¼
tel. (0-42) 678-73-93


Komex - Sprzedaæ i . Instalacja sieci
ul. Zgierska 73
91-960 £ód¼
tel. (0-42) 640-60-59

Ku-Mi
ul. Franciszkańska 104/112
91-845 £ód¼
tel. (0-42) 655-00-33


Laser-Sinex
ul. Czźstochowska 38/52
93-121 £ód¼
tel. (0-42) 676-23-27


Lister Project
ul. Kopernika 19
90-503 £ód¼
tel. (0-42) 636-90-94


Lucky Star Polska
ul. £±kowa 7/9
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 637-73-24


M & S Computers
ul. Piotrkowska 269
90-457 £ód¼
tel. (0-42) 683-25-87


Matt
ul. Wigury 15
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 636-59-24


Mega-Pol
ul. Radwańska 39
93-574 £ód¼
tel. (0-42) 637-71-86


Meris
ul. Próchnika 6
90-404 £ód¼
tel. (0-42) 633-44-63


MHS Komputronik
al. Politechniki 27
93-557 £ód¼
tel. (0-42) 648-77-33


Mikro
ul. Rentowna 20 lok. 5
90-413 £ód¼
tel. (0-42) 646-37-90


Mimar
ul. Zamorska 55
93-478 £ód¼
tel. (0-42) 680-06-50


MPM-Computer
ul. Zachodnia 21
91-055 £ód¼
tel. (0-42) 654-15-54


Multicomp
ul. ks. Skargi 8/10 lok. 30
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 683-03-18


Netstar
ul. Piotrkowska 91
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 633-77-15


Nort-Tech
ul. Stefana 2
91-463 £ód¼
tel. (0-42) 655-07-88


Notebook System Serwis
ul. Æwirki 17 lok. 2
90-539 £ód¼
tel. (0-42) 637-13-70
fax (0-42) 636-26-32 w.18


Nowirom telefony komórkowe
ul. Piotrkowska 118
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 630-67-18


Online
ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 £ód¼
tel. (0-42) 683-06-73


Optimus £ód¼
ul. Gdańska 91/93
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 630-69-69


Original Electronics
ul. Piotrkowska 204/210
90-369 £ód¼
tel. (0-42) 636-53-44


Pacmal
ul. Nastrojowa 54
91-496 £ód¼
tel. (0-42) 658-73-10


PAI
ul. Kilińskiego 119
90-049 £ód¼
tel. (0-42) 676-38-28PC & EA-COM
ul. Ęwiklińskiej 22 lok. 20
92-508 £ód¼
tel. (0-42) 673-36-49PC Expertus
ul. Kasprzaka 7/9
91-083 £ód¼
tel. (0-42) 632-82-58
tel. (0-42) 638-81-77
fax (0-42) 632-82-58


Perfect
ul. Piotrkowska 157
90-440 £ód¼
tel. (0-42) 636-26-23


Phobos Komputery
ul. Limanowskiego 147/149
91-340 £ód¼
tel. (0-42) 611-61-84


Platinum Poland
ul. Jeziorna 10
91-358 £ód¼
tel. (0-42) 659-19-30


Polpromis
ul. Nowa 29/31
90-030 £ód¼
tel. (0-42) 674-10-43Polpromis
ul. Sterlinga 27/29
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 630-63-90


Poprad sp. j.
ul. Beskidzka 54
90-106 £ód¼
tel. (0-042) 650-89-44
tel. (0-042) 637-74-58
fax (0-042) 650-89-44


PRINT - sprzedaæ i naprawa komputerów
ul. Wólczańska 124
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-45-86
tel. (0-42) 636-36-66


Pro Computer System
Al. Politechniki 10/22
93-590 £ód¼
tel. (0-42) 689-10-44
tel. (0-42) 683-16-73


Pro-Bi
ul. Æeligowskiego 3/5
90-752 £ód¼
tel. (0-42) 633-96-82


Profektus
ul. 6-go Sierpnia 29
£ód¼
tel. (0-42) 630-73-15


Pryzmat - akcesoria do drukarek
ul. Brze¼na 3
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 636-08-68
fax (0-42) 636-30-11Rach-Tur
ul. Artyleryjska 3/5 lok. 26
91-072 £ód¼
tel. (0-42) 633-01-97


Rand
ul. Przybyszewskiego 5
93-188 £ód¼
tel. (0-42) 684-02-42


Rem Computers
ul. ¶w. Jerzego 8
93-583 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-33


Render
al. kard. Wyszyńskiego 7a
94-042 £ód¼
tel. (0-42) 640-44-29


Ribbon
ul. Kopernika 24
90-503 £ód¼
tel. (0-42) 637-16-03


Rocom
ul. Pabianicka 34
93-513 £ód¼
tel. (0-42) 681-28-46


Roley
ul. Paderewskiego 7a
93-530 £ód¼
tel. (0-42) 683-13-33


Roxi
ul. Chodkiewicza 47
94-028 £ód¼
tel. (0-42) 689-07-86


Rubikon
ul. 1-go Maja 30/40
95-100 Zgierz
tel. (0-42) 719-00-80


Select
ul. Piotrkowska 149
90-446 £ód¼
kom. 0-501 746-209


Set Komputery
ul. Pojezierska 2/6
91-322 £ód¼
tel. (0-42) 654-69-96


Sprzedaæ komputerów i kserokopiarek
ul. Tatrzańska 124b
93-239 £ód¼
tel. (0-42) 250-60-91


Svensson
ul. Przybyszewskiego 252/39
92-313 £ód¼
tel. (0-42) 672-21-24
fax (0-42) 672-24-89


TeBa - Plotery, drukarki wielkoformatowe, grawerki
ul. £±kowa 7/9
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 637-71-35


Telcon
ul. Piotrkowska 116
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-82-07


Tema Bit
ul. Piotrkowska 270
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-18-12


Tom-Tech
ul. Piotrkowska 80
90-102 £ód¼
tel. (0-42) 639-87-86


Ulises
ul. Piotrkowska 165/169 lok. 505
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-49-69


Ultra Net
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 633-23-23


Ultracom
ul. Piotrkowska 24
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 632-34-07


United Computers Service
ul. Retkińska 102/104
94-004 £ód¼
kom. 0-501 785-976


Vertus - notebooki
ul. Piotrkowska 193
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-56-64
tel. (0-42) 637-56-64
fax (0-42) 636-56-64


Vimarex
ul. Organizacji ,,WiN'' 8
91-825 £ód¼
tel. (0-42) 640-67-93


Vobis
ul. Piotrkowska 207
90-451 £ód¼
tel. (0-42) 636-39-79


Vobis Microcomputer
ul. Piotrkowska 207
90-451 £ód¼
tel. (0-42) 636-39-79


Wadjok
ul. Zachodnia 87
90-402 £ód¼
tel. (0-42) 633-89-68


Waszkom
ul. Piotrkowska 175a/177
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-16-77
fax (0-42) 636-16-77


X-Spot
ul. Gdańska 54
90-612 £ód¼
tel. (0-42) 630-51-18


Yaazo.Net
ul. Lutomierska 152 lok. 3
91-037 £ód¼
tel. (0-42) 653-90-66
fax (0-42) 653-90-66


Yukon
ul. Piotrkowska 37
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 632-03-24