Polesie
£ód¼, - ul. Wileńska 37,, tel. (0-42) 686-06-64

Przedwio¶nie
£ód¼, - ul. Æeromskiego 74,, tel. (0-42) 637-43-84

Zachźta
£ód¼, - ul. Zgierska 26,, tel. (0-42) 657-32-39

£DK - kameralne kino
£ód¼, - ul. Traugutta 18,, tel. (0-42) 633 70 13

SilverScreen Multipleks
sala 1 - 75 miejsc
£ód¼, ul. Pi³sudskiego
www.silverscreen.pl  

Polonia
Dolby Stereo SR
£ód¼, - ul. Piotrkowska 67,,
tel. (0-42) 630-02-15
http://www.heliosnet.pl 

Sala kinowo-widowiskowa Politechniki £ódzkiej
£ód¼, al. Politechniki 3 a

Charlie
£ód¼, Piotrkowska 203/205,,
tel. (0 42) 636-00-92
http://www.charlie.pl

Cytryna
£ód¼, - ul. Zachodnia 81/83,,
tel. (0-42) 632-18-59
http://www.kinocytryna.mnc.pl

Tatry - Studyjne
£ód¼, ul. Sienkiewicza 40,, tel. (0-42) 633-31-72

DKF
£ód¼, - al. Politechniki 3a,, tel. (0-42) 631-21-80

Capitol
Dolby Digital
£ód¼, - ul. Próchnika 16,, tel. (0-42) 633-89-79

Ba³tyk
Dolby Digital
£ód¼, - ul. Narutowicza 20,,
tel. (0-42) 630-36-01
http://www.heliosnet.pl 

£DK - duæe kino
£ód¼, - ul. Traugutta 18,, tel. (0-42) 633-70-13

Oka
£ód¼, - ul. Tuwima 34,, tel. (0-42) 632-79-55