"Br±z-Art" Pracownia Br±zownicza
£ód¼ 90-117 ul. Narutowicza 25
tel. 042 6333487 fax. 042 6333487

"AN" Galeria
£ód¼ 91-493 ul. Czarnoleska 25
tel. 042 6406597

"Ars Nova" Galeria Ma³gorzata Kalinowska
£ód¼ 91-446 ul. Zgierska 4
tel. 042 6540044

"Art" Galeria Lidia Cankova
£ód¼ 90-423 ul. Piotrkowska 79
tel. 042 6302505

Galeria Sztuki Barbara Czernek
£ód¼ 94-004 ul. Retkińska 80
tel. 0501073793

Pracownia Plastyczna Ubiory Unikatowe Lucyna Erol
£ód¼ 94-050 al. Wyszyńskiego 92 m 63
tel. 042 6871787

"Ewa" Galeria Sztuki Uæytkowej
£ód¼ 93-338 ul. Rzgowska 281/289
tel. 042 6451151

Fundacja Kultury Niezaleænej Sp. z o.o. oddzia³
£ód¼ 90-440 ul. Piotrkowska 157
tel. 042 6369725

"Galeria 137" przy Klubie Nauczyciela
£ód¼ 90-434 ul. Piotrkowska 137/139
tel. 042 6362598

"Galeria 31" S.C.
£ód¼ 90-410 ul. Piotrkowska 31
tel. 042 6324474

"Galeria 86" Grzegorz Musia³
£ód¼ 90-103 ul. Piotrkowska 86
tel. 042 6330557 fax. 042 6330557

"Galeria 90" E. i Z. Wieczorkowscy
£ód¼ 93-148 ul. Rzgowska 90
tel. 042 6844651

Galeria Państwowej Wyæszej Szko³y Sztuk Plastycznych
£ód¼ 91-726 ul. Wojska Polskiego 121
tel. 042 6561056

"Galeria Przedmiotu" P.P.H.U.
£ód¼ 90-601 ul. Zielona 30
tel. 042 6302378

"Galerie Miejskie" Sp. z o.o. Galeria Sztuki
£ód¼ 90-430 ul. Piotrkowska 113
tel. 042 6325896 fax. 042 6325896

"Gest" Galeria S³awomir Boss
£ód¼ 91-485 ul. Sowińskiego 46
tel. 042 6594343

vKarmowscy Krystyna i Jan Pracownia Plastyczna
£ód¼ 93-221 ul. Standego 3 m 2
tel. 042 6439435

"Kolumnada" S.C. Galeria
£ód¼ 92-333 al. Pi³sudskiego 94
tel. 042 6762669

"Linia" Galeria Sztuki
£ód¼ 90-007 pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 042 6328650

£ódzkie Towarzystwo Fotograficzne Salon Fotografiki
£ód¼ 90-004 ul. Piotrkowska 102
tel. 042 6330982

"M" Galeria Malarstwa J. Mróz M. G³owacka-Mróz
£ód¼ 91-520 ul. Barokowa 14
tel. 042 7174163

"Manhattan" Galeria
£ód¼ 90-302 ul. Wigury 15
tel. 042 6363344 fax. 042 6363344

"Olimpus" S.C.
£ód¼ 90-423 ul. Piotrkowska 89
tel. 042 6303131 fax. 042 6303131

"Opa³ko" Pracownia Plastyczna Andrzej Opa³ko
£ód¼ 90-102 ul. Piotrkowska 82
tel. 042 6302280 fax. 042 6580053

Państwowa Galeria Sztuki
£ód¼ 90-607 ul. Wólczańska 31
tel. 042 6327995 fax. 042 6324335

Państwowa Galeria Sztuki O¶rodek Propagandy Sztuki
£ód¼ 90-058 ul. Sienkiewicza
tel. 042 6741059

"Parter" S.C. Galeria Sztuki Wspó³czesnej
£ód¼ 90-102 ul. Piotrkowska 82
tel. 042 6332533

Poleski O¶rodek Sztuki
£ód¼ 94-030 ul. Krzemieniecka 2a
tel. 042 6881347 fax. 042 6881347

"Rynek Sztuki" Sp. z o.o.
£ód¼ 90-266 ul. Wschodnia 69
tel. 042 6304779 fax. 042 6304779

"Sap" Galeria Spó³dzielni Artystów Plastyków
£ód¼ 90-368 ul. Piotrkowska 180
tel. 042 6374462

"Sap" Spó³dzielnia Artystów Plastyków
£ód¼ 90-369 ul. Piotrkowska 204/210
tel. 042 6365883

"Stary Rynek" P.P.H.U. Galeria Antoni Charzyński
£ód¼ 91-446 ul. Zgierska 4
tel. 042 6540044

Uznański Piotr Galeria
£ód¼ 90-410 ul. Piotrkowska 31
tel. 042 6324474

Widzewskie Domy Kultury "Exlibrisu" Galeria
£ód¼ 92-525 ul. Gorkiego 16
tel. 042 6733599