"Kubarska" - Biuro Konsultingowo-Prawne
Plac Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 633-07-95
kom. 0-603-666-772

Adamczyk Marianna - Radca Prawny
al. Ko¶ciuszki 1, kl. D
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 630-34-94

Adamczyk Tomasz
ul. Piotrkowska 173 lok. 702
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-80-37

Adwokat
ul. Piotrkowska 55 pok. 109
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 639-75-39

Agacka-Gajdowska Elæbieta
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Agacka-Indecka Joanna
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Owczarek Barbara
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Owczarek Stanis³aw
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Paduszyński P
ul. Piotrkowska 91
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 639-85-71

Panek Dariusz
ul. Piotrkowska 120
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 633-82-02

Parczewska Barbara
ul. Zielona 3
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 632-02-69

Pawlak Jerzy
ul. Próchnika 10
90-404 £ód¼
tel. (0-42) 632-01-78

Paw³owska Czes³awa
ul. Pabianicka 6
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 684-76-61

Piechowska-Miklaszewska Anna
ul. Pabianicka 26
93-513 £ód¼
tel. (0-42) 683-19-19

Pierzcha³a Beata
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Pietrowicz W³odzimierz
al. Ko¶ciuszki 119
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-26-13

Pietrowicz W³odzimierz
al. Ko¶ciuszki 115
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-93-92

Piotrowski Andrzej, Stepu³ajtys Marek, £azowski Kr
al. Ko¶ciuszki 99 lok. 9
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-90-39

Porczyński Jerzy
ul. Nowomiejska 3
91-414 £ód¼
tel. (0-42) 633-01-82

Pruszyński Janusz
ul. Skautów £ódzkich 12b
92-601 £ód¼
tel. (0-42) 671-70-70

Pru¶ W³adys³aw
ul. Zielona 3
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 633-94-46

Przybyszewska Barbara
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Przybyszewski Tadeusz
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Pszczó³kowski Piotr
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Rede³ Sylwester
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Res
ul. Wólczańska 53
90-608 £ód¼
tel. (0-42) 630-20-46

Rudawy Ryszard
ul. Narutowicza 6
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 633-67-55

Rudzińska-Kwiatkowska Barbara
ul. Ko³³±taja 8
91-427 £ód¼
tel. (0-42) 678-63-96

Siwińska Joanna
al. Ko¶ciuszki 111
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-33-03

Siwiński Jacek
al. Ko¶ciuszki 119
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-26-13

Siwiński Pawe³
ul. Moniuszki 3
90-101 £ód¼
tel. (0-42) 633-19-45

Skowron-Chor±æak Ewa
ul. Piotrkowska 173 lok. 702
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-80-37

Skrzyd³o Jacek
ul. Sienkiewicza 151 lok. 1
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 636-07-68

S³ugocka-Wojnar Ewa
ul. Piotrkowska 121 lok. 3
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 639-26-00

Sosnowski Jerzy
ul. POW 27 lok. 4a
90-248 £ód¼
tel. (0-42) 631-97-02

Stacewicz Roman
ul. Próchnika 10
90-404 £ód¼
tel. (0-42) 633-76-67

Staniecki Jerzy
ul. Piotrkowska 121
90-431 £ód¼
tel. (0-42) 633-75-31

Strzelecki Tomasz
ul. Piotrkowska 116
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-32-07

Symonajc-Szkudlarek
pl. Henryka D±browskiego 2
90-249 £ód¼
tel. (0-42) 631-91-73

Szafruga
al. Ko¶ciuszki 99
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 637-77-88

Szatkiewicz Katarzyna
ul. Sienkiewicza 55
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 634-85-95

Szymański Jaros³aw
ul. Piotrkowska 270 lok
1324, 90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-72-61

¦lifirska Aleksandra
ul. Pabianicka 6
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 684-76-61

¦niegula Magdalena, radca prawny
ul. Æwirki 1c
90-448 £ód¼
tel. (0-42) 636-79-15

Tomalczyk S³awomir
ul. Piotrkowska 16
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 630-44-83

Trociński Jaros³aw
ul. Piramowicza 7
90-254 £ód¼
tel. (0-42) 633-28-00

Turski Janusz
ul. Nowomiejska 3
91-414 £ód¼
tel. (0-42) 633-01-82

Walczak-Karczeńska Jadwiga
ul. Struga 16
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 633-04-51

Wentlandt-Walkiewicz Maria
al. Ko¶ciuszki 115
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-93-92

Wentlandt-Walkiewicz Maria, Walkiewicz Jerzy
pl. Henryka D±browskiego 4
90-249 £ód¼
tel. (0-42) 631-92-41

Wentlandt-Walkiewicz Wanda
al. Ko¶ciuszki 115
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-93-92

Werner-Rusewicz Jadwiga
ul. Narutowicza 51/2
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 631-97-27

Wilk Graæyna
ul. Narutowicza 51/2
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 631-97-27

Wiza - prawnej cudzoziemców
pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 £ód¼
tel. (0-42) 632-11-24

Wnuk Anita
al. Ko¶ciuszki 101
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-81-82

Wodo Zbigniew
ul. Piotrkowska 270 lok. 411
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-28-47

Wojnar Dariusz
ul. Piotrkowska 121 lok. 3
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 639-26-00

Wokanda
ul. Piotrkowska 116
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-32-07

Wolski Wies³aw
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Wo³owska Elæbieta
ul. Piotrkowska 61
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-10-23

Wo¼niak W³odzimierz
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Wo¼niak Zygmunt
ul. Narutowicza 47
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 631-94-07

Zakrzewska-Podolska Henryka
pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 604
90-007 £ód¼
tel. (0-42) 632-55-41

Zespó³ adwokacki
ul. Piotrkowska 59
90-413 £ód¼
tel. (0-42) 633-36-64

Zespó³ adwokacki
ul. Narutowicza 47
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 637-12-41

Zespó³ adwokacki nr 3
ul. Piotrkowska 85
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 637-01-62

Zielak Jerzy
ul. Struga 16
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 638-78-28

Zimoch Iwona
ul. Piotrkowska 194
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 636-40-70

Ziomek Jacek
ul. Piotrkowska 270 lok. 409
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-28-47

Ziomek Magdalena
ul. Piotrkowska 270 lok. 410
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-28-47

Æurek Wanda
ul. Czahary 52
93-478 £ód¼
tel. (0-42) 680-03-55

An-Wa
al. Ko¶ciuszki 80/82
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 637-62-24

Bednarek Elæbieta
ul. Æwirki 16
90-450 £ód¼
tel. (0-42) 637-69-60

Bednarek Urszula
al. Ko¶ciuszki 80/82 lok. 205
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 637-52-57

Bia³kowski Janusz
al. Ko¶ciuszki 101
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-81-82

Biegaj Piotr
ul. Piotrkowska 85, 90-423 £ód¼
tel. (0-42) 637-01-62

Bieńkuńska Ewa
ul. Piotrkowska 55 lok. 102
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-99-65

BMK
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-66

Brodniewicz Miros³awa, Brodniewicz Lech, Brodniewi
ul. Piotrkowska 180
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 637-38-38

Brzezińska, Narolski
pl. Komuny Paryskiej 1
90-007 £ód¼
tel. (0-42) 636-27-27

Cent Mariola
ul. Narutowicza 50
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 631-91-70

Chibner Andrzej, Kowalski Andrzej
ul. Piotrkowska 133
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 636-31-53

Chojecka-Sobczak Magdalena
ul. Piotrkowska 194
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 636-40-70

Ciesielski Jerzy
ul. Piotrkowska 61
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-40-99

Ciszewska Halina
ul. Narutowicza 59
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 678-11-36

Ciupiński Marek
ul. Piramowicza 7
90-254 £ód¼
tel. (0-42) 633-05-78

Commercium
ul. Piotrkowska 270 lok. 1508
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 681-25-40

Czepas Irena
ul. Zielona 3
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 632-02-69

Czernik-Gniewoszewska Wies³awa
ul. Pabianicka 6
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 684-76-61

Czerwińska Renata
ul. Piotrkowska 55 lok. 102
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-99-65

Czubińska Elæbieta
ul. Zielona 3
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 632-02-69

Derdzikowski A., Szczepaniak J. Spó³ka adwokacka
ul. Piotrkowska 65
90-422 £ód¼
tel. (0-42) 632-52-25

Dulewicz Edward. Kancelaria adwokacka
ul. Narutowicza 59 lok. 41
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-16-32

Eckersdorf Stefan
ul. Tuwima 20, 90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Forum
ul. Piotrkowska 203/205
90-451 £ód¼
tel. (0-42) 636-92-69

Garczyńska T
al. Pi³sudskiego 8 lok. 312
90-051 £ód¼
tel. (0-42) 636-08-23

Garus Micha³
al. Ko¶ciuszki 101
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-73-83

G±secka, G±secki
ul. Piotrkowska 165/169
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-59-82

Gersz-Ja¼wińska Alicja
ul. Struga 16 lok. 112
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 637-69-28

Gordat Danuta
ul. Piotrkowska 111
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 632-74-19

Grzejszczak Ryszard
ul. Sienkiewicza 151 lok. 1
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 636-07-68

Hencz Elæbieta
ul. Bazarowa 6
91-053 £ód¼
tel. (0-42) 654-16-20

Hencz Elæbieta, Hencz Wojciech
ul. Zachodnia 27
91-055 £ód¼
tel. (0-42) 654-16-20

Huziuk Zbigniew
ul. Próchnika 1
90-408 £ód¼
tel. (0-42) 632-51-30

Interlex
ul. Narutowicza 53 lok. 2
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 678-50-38

Jakubiec Andrzej
ul. Radwańska 1
90-452 £ód¼
tel. (0-42) 637-51-35

Janicki Bogdan
ul. Zielona 1
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 632-19-37

Jarnecki Wies³aw
ul. Narutowicza 59
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 678-79-26

Jaworski, Pietrzak, ¦wi±tek
ul. Nawrot 78
90-045 £ód¼
tel. (0-42) 676-15-89

Ja¼wiński Andrzej
ul. Struga 16
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 637-69-28

Ja¼wiński Andrzej i Piotr
ul. Bracka 41 lok. 13
91-709 £ód¼
tel. (0-42) 656-72-87

Jolanta Kwiatkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. J. Elsnera 11 lok. 62
92-504 £ód¼
tel. (0-42) 671-02-94
fax (0-42) 671-02-94
kom. 0-604 510-702

Kaczorowski Piotr
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Kamer J., Staniecki J., Wyrwas P
al. Ko¶ciuszki 111
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 637-27-34

Kamer Janusz
ul. Piotrkowska 116
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-32-07

Kancelaria Patentowa W. Zaj±czkowski i A. Potempa
Al. Pi³sudskiego 7 lok. III p. VII
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 637-54-70
fax (0-42) 637-54-70

vKapczyński Konrad
al. Ko¶ciuszki 117
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-45-18

Kappes Aleksander
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Karkoszka Krasimir
ul. Kraszewskiego 22
93-161 £ód¼
tel. (0-42) 640-00-13

Kasprzyk Rafa³
ul. 6-go Sierpnia 5
90-606 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-17

Kawecka Maria
ul. Biegańskiego 45 lok. 3
91-474 £ód¼
tel. (0-42) 657-33-14

Kenner Ryszard
ul. Narutowicza 47
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 631-94-07

Kielan Jan
ul. Pabianicka 6
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 684-76-61

Kikosicka-Ruta Jolanta
ul. Gdańska 77a
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 630-44-66

K³os-Moszczyńska Ma³gorzata
al. Ko¶ciuszki 119a
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-87-75

K³osińska Bogumi³a i Tadeusz
ul. Piotrkowska 101
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 632-63-67

Kmieciak Artur
ul. Piotrkowska 143
90-134 £ód¼
tel. (0-42) 637-78-35

Knychalski Witold
ul. Piotrkowska 61
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-10-23

Kondras
al. Pi³sudskiego 8 lok. 312
90-051 £ód¼
tel. (0-42) 636-08-23

Kopczyński Marek
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-66

Kopiec Janusz
al. Ko¶ciuszki 101
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-73-83

Korczak Krystyna
ul. Piotrkowska 87
90-420 £ód¼
tel. (0-42) 630-01-86

vKoz³owska Elæbieta
ul. Lutomierska 103 lok. 17
91-046 £ód¼
tel. (0-42) 650-04-19

Koz³owski Adam
ul. Lutomierska 103 lok. 17
91-046 £ód¼
kom. 0-601 932-978

Krassowscy
ul. Narutowicza 51 lok. 16
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 631-92-34

Krawiec Miros³aw
ul. Piotrkowska 114
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-96-45

Kruczykowski Janusz
ul. Pabianicka 6
93-036 £ód¼
tel. (0-42) 684-76-61

Kruczykowski Pawe³
ul. Moniuszki 3
90-101 £ód¼
tel. (0-42) 633-19-45

Krysztofiak Jerzy
ul. Piotrkowska 85
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 637-01-62

Kubiak Stanis³aw
ul. Narutowicza 57
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 679-00-79

Kucharska Katarzyna, Kowalska Agnieszka, Rakowski
ul. Jaracza 36a lok. 1
90-252 £ód¼
tel. (0-42) 633-00-18

Kuydowicz Micha³
al. Ko¶ciuszki 98 lok. 3
90-442 £ód¼
tel. (0-42) 637-33-77

Kwiatkowska Beata
ul. Narutowicza 50
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 639-82-25

Lachman Jerzy
al. Pi³sudskiego 143
90-031 £ód¼
tel. (0-42) 676-29-27

Landowska Danuta
ul. Piotrkowska 85
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 637-01-62

Law Offices
ul. Sterlinga 27/29 lok. 409
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 631-99-55

Lenczewski Jaros³aw
ul. Narutowicza 49
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 633-06-93

Lesiak Bogdan
ul. Piotrkowska 116
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-32-07

Luzak M., Grzeszczak A
ul. Struga 16
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 638-78-29

  M.S
ul. Piotrkowska 270
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-72-61

Maciejewski Zbigniew
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 632-95-22

Malatyński Wies³aw
ul. Piotrkowska 85 lok. 5
91-835 £ód¼
tel. (0-42) 637-01-62

Malinowska £ucja
ul. Pomorska 41
90-203 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-95

Malinowski Jan
ul. Pomorska 41
90-203 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-95

Marczewska Halina
ul. Zielona 3
90-414 £ód¼
tel. (0-42) 632-02-69

Markowska Anna
al. Ko¶ciuszki 101 lok. 41
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-73-83

Markowski Zbigniew
al. Ko¶ciuszki 101 lok. 41
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-73-83

Maurer Stanis³aw
ul. Rewolucji 1905r. 73
90-226 £ód¼
tel. (0-42) 678-67-43

Michaluk Janusz
ul. Piotrkowska 194
90-368 £ód¼
tel. (0-42) 636-40-70

Mizio³ek Tomasz
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-66

Moc Jaros³aw, Krawiec Miros³aw
ul. Piotrkowska 114
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 633-22-29

My¶liński Tomasz
ul. Wigury 21
90-319 £ód¼
tel. (0-42) 636-43-00